Venstre gør en forskel

Venstre har i mere end 150 år kæmpet for at gøre en forskel for Danmark. Vi tager ansvaret, også når det er svært og kræver politisk mod – for politisk ansvar handler ikke om at tage de nemme beslutninger, men om at tage de rigtige.

Venstre er et indflydelsesparti. Det har vi altid været, og det vil vi fortsat være. Vi søger indflydelse, når muligheden opstår. Vi arbejder hver dag for at forbedre det danske samfund og skabe mere frihed og flere muligheder for danskerne. Vi VIL gøre en forskel. Det er Venstres DNA.

Folketingsvalget i 2022 gav de røde partier 90 mandater. Dermed kunne det røde flertal fortsætte, hvor de slap, med socialistisk politik og skattestigninger til danskerne.

Venstre ville det anderledes. Derfor indgik vi i et bredt regeringssamarbejde – for at sikre stærke borgerlige aftryk på regeringens politik.

Siden regeringen blev dannet, har vi blandt andet:

  • Sørget for skattelettelser til 3,3 millioner arbejdende danskere og halveret topskatten for 280.000 danskere
  • Sat folkeskolen fri, givet plads til flere valgfag og sørget for, at børnene får kortere skoledage
  • Sat milliarder af til en bedre psykiatri, blandt andet for vores børn og unge
  • Styrket vores forsvar så vi lever op til vores to forpligtigelser overfor NATO
  • Tilbagerullet den tidligere regerings lov om, at gymnasieelever skulle tvangsfordeles efter deres forældres indkomst

I Venstre er vi stolte af, at vi er nået hertil i et regeringssamarbejde, som naturligvis også har medført kompromisser undervejs.

For er regeringens politik 100 procent Venstrepolitik? Nej, det er det ikke.

Mange vil nok sige, at det havde været nemmere at blive i opposition. Det havde det helt sikkert, men det havde ikke været det rigtige for Danmark.

Vi står nemlig nu med en ambitiøs plan for Danmark. En plan, der er markant bedre end det røde alternativ, og som er fyldt med solid Venstrepolitik, der vil skabe en bedre fremtid for dig og din familie. Og der er plads til både skattelettelser og investeringer i vores velfærd.

For i Venstre vil vi gøre en forskel. Herunder har vi en liste over nogle af de resultater, vi allerede har sikret i regeringen:

Vi sænker skatterne
Danskernes penge har det bedst i danskernes egne lommer. Du fortjener at beholde bare lidt flere af dine egne penge. Derfor giver vi en skattelettelse til mere end 3 millioner danskere i arbejde, og vi halverer topskatten for over 250.000 hårdtarbejdende danskere.
Vi frisætter folkeskolen, så dit barn kan få mere frihed i sin skolegang
Vi giver den enkelte folkeskole mere frihed til at tilpasse undervisningen og skolegangen til de børn, de har. Det er en markant frisættelse af folkeskolen med plads til flere valgfag og frihed fra mere end hver 9. statslige læringsmål for folkeskolen.
Vi sikrer, at det bedre kan betale sig at tage et arbejde
For kasseekspedienten er det ikke rimeligt, at forskellen mellem at stå op om morgenen for at tage på arbejde og på at være derhjemme på passiv forsørgelse ikke er mærkbar. Derfor har vi sikret det bedre kan betale sig at arbejde med et nyt, forenklet kontanthjælpssystem og en 37 timers arbejdspligt
Et bedre Danmark for dig og din familie
Vi fører en ansvarlig økonomisk politik med ambitiøse reformer, der gør Danmark rigere og sikrer, at vi har penge til skattelettelser, grøn omstilling og investeringer i velfærd og forsvar.
Vi gør det lettere at finde din næste kollega
Alt for mange virksomheder må sige nej til ordrer, fordi de mangler skarpe hoveder og hænder. Vi har gjort det nemmere for vores dygtige virksomheder at tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft fra hele verden. 
Vi investerer i vores forsvar for at beskytte Danmark og værne om vores frihed
Vi har sikret, at de nødvendige investeringer i Forsvaret er fremrykket, så vi hurtigere kan sikre sikkerhed og stabilitet i Europa. Vi har med Ukrainefonden doneret markant til Ukraines frihedskamp - senest 19 danske F16-fly. For Ukraines kamp for frihed er også Danmarks kamp for frihed.
Vi sikrer kortere ventelister, når kroppen eller sjælen gør ondt 
Vi har sikret en akutplan, der, blandt andet ved at øge brugen af privathospitaler, vil nedbringe ventelisterne og sikre, at flere kan få den nødvendige behandling i tide.
Vi giver psykiatrien et tiltrængt løft
Vi skal hjælpe dem, for hvem hele verden ramler, og der er alvorligt brug for hjælp, fordi ens psyke er knækket. Når man har ondt i sjælen, fortjener man også en værdig behandling.
Minkavlere og deres familier får mulighed for erstatning markant hurtigere
Vi har sikret, at de tidligere minkavlere og deres familier nu markant hurtigere får udbetalt deres erstatninger, så de kan komme videre med deres liv. Dermed sikrer vi en værdig afslutning på et uværdigt forløb.
Vores unge kan frit vælge det rigtige gymnasie for dem selv
Vi har sikret, at der er et frit gymnasievalg, så kommende gymnasieelever ikke længere skal frygte, at det er deres forældres indkomst, der vil tvinge dem langt væk fra deres nærområde og venner.
Det skal kunne betale sig at arbejde – også for pensionister i arbejde
Danske folkepensionister på arbejdsmarkedet kan fremover arbejde så meget, som de ønsker uden at frygte for at blive modregnet i deres folkepension.
Vi investerer i vores erhvervsliv og vores iværksættere
Vi skal leve af fremtidens grønne løsninger. Derfor skal Danmark være verdens bedste land at drive virksomhed i. Vi har investeret yderligere i at beholde fremtidens danske iværksættere i Danmark. 
Vi har skabt større tryghed for danskere med mindre landejendomme 
Vi har sikret, at det nye boligskattesystem bedre skal tage højde for de danskere, der bor i mindre landejendomme og naturejendomme, så de får en større økonomisk tryghed.
Det skal være lettere at bo, uddanne sig og transportere sig på landet
Vi har afsat penge til at forbedre forholdene for danskere i landdistrikterne. Vi gør landdistrikterne endnu mere attraktive at leve og bo i ved at sikre nedrivning af faldefærdige huse i landdistrikterne og sikre adgang til hurtigt internet til gavn for vores virksomheder i landdistrikterne. 
Det fulde landevejsprincip
Venstre har længe kæmpet for at indføre det fulde landevejsprincip, så det ikke er dyrere at transportere sig til søs til de små øer end at transportere sig til lands. Det lykkes vi nu med.

 

Og vi er langt fra færdige med at gøre en forskel …

Du skal nemmere kunne opfylde din drøm om at eje dit eget hjem
Langt størstedelen af danskerne ønsker at eje sit eget hjem, og det har vi en forpligtelse til at hjælpe med. Vi vil arbejde for at gøre det nemmere at eje sit næste hjem.
Du skal ikke straffes for at efterlade din virksomhed til den næste generation
Man skal ikke straffes for at lade sin virksomhed gå i arv. Derfor sikrer vi, at skatten på generationsskifte bliver sænket, og at der bliver retskrav på en skematisk model for værdifastsættelse.
Du skal bestemme mere selv
Det skal være op til den enkelte ældre borger, om hjemmehjælperen skal købe ind, lave mad, hjælpe med et bad eller sludre. Det vil vi give mulighed for. Derfor vil vi gennemføre en omfattende frisættelse af vores ældrepleje, der skal sikre, at du får bedre mulighed for at bestemme mere selv.
Flere skal i arbejde med et forenklet beskæftigelsessystem
Vores beskæftigelsessystem er for kompliceret for den enkelte kommune, sagsbehandleren og vigtigst af alt for den enkelte borger, der typisk fanges i systemet med komplicerede regler og rigide statslige proceskrav. Vi skal sikre, at det bliver nemmere at finde sig et arbejde. Og vi skal gøre det mere simpelt for både dig og for de ansatte i kommunerne og i A-kasserne at administrere.


Vi håber, at du vil være med i Venstre, så vi sammen kan gøre en endnu større forskel – for Danmark, for dig og for dine børn. 

 

Video

Sådan gør Venstre en forskel

Se eller læs Morten Dahlins tale fra Folketingets afslutningsdebat den 31. maj 2023.

Se talen
Den Blå Café

Kom tættere på Venstre

I Den Blå Café kan du - uforpligtende og gratis - deltage i spændende online-møder med Venstres politikere og ministre, og du kan komme helt tæt på, når vi gør en forskel for Danmark.

Tilmeld dig her