Sundhed og velfærd

Ny reform skal give vores ældre mere selvbestemmelse og flere valgmuligheder

Af Stephanie Lose, økonomiminister og næstformand, og Hans Christian Schmidt, ældreordfører

18. april 2024 kl. 19:36

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og et bredt flertal i Folketinget har aftalt en ambitiøs frisættelse af vores ældrepleje med en ny ældrereform. Så vores ældre medborgere får en bedre og mere tryg ældrepleje med mere selvbestemmelse og flere valgmuligheder samtidig med, at private virksomheder får mulighed for at byde ind på flere velfærdsopgaver på lige vilkår med det offentlige.

Nu leverer Venstre sammen med et bredt flertal i Folketinget en ambitiøs og omfattende frisættelse af vores ældrepleje, hvor vi giver medarbejderne mere tillid og mulighed for at bruge deres faglighed. Og hvor vores ældre får mere frit valg og større selvbestemmelse. For Venstre er det en absolut mærkesag at sætte vores ældrepleje fri. Så vores ældre medborgere kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker.

Som en del af reformen har vi aftalt at indføre ”helhedspleje”, der skal give vores ældre medborgere bedre og mere fleksible muligheder for, sammen med medarbejderne, at tilrettelægge hjælpen i hjemmet. Det er en helt anden tilgang end i dag, hvor hjemmeplejen i høj grad er bundet op på visitation af enkeltydelser - som vel og mærke ofte kræver fornyet visitation. 

Plejen og omsorgen skal fremover i højere grad tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, hvor de personlige ønsker bliver taget alvorligt.

Med ældrereformen udvider vi også det frie valg, så man i fremtiden også kan vælge en privat leverandør, hvis man skal have genoptræning eller skal igennem et rehabiliteringsforløb.

Og så har vi aftalt, at vores dygtige medarbejdere i langt højere grad bliver mødt med tillid til deres faglighed i stedet for kontrol. Det gør vi blandt andet ved at sikre langt færre tilsyn og mindre bureaukrati. Så det bliver et meget tættere samspil mellem den ældre og medarbejderne i forhold til at sikre den værdige ældrepleje. 

Når vi giver større tillid til medarbejderne og mere ansvar tæt på den ældre, så ønsker vi også, at brugen af faste teams i ældreplejen udbredes. Det vil understøtte, at det i højere grad er en fast gruppe af medarbejdere, som kommer i den ældres hjem. Det skal bidrage til både mere kontinuitet og helhed i plejen.

Og så mindsker vi bureaukratiet. Det sker bl.a. gennem en ny borgernær visitationsmodel og et nyt, forenklet tværkommunalt tilsyn. Samtidig giver vi private leverandører bedre muligheder for at byde ind på flere opgaver i ældreplejen og dermed bidrage til at styrke kvalitet og innovation, samt de ældres frie valg.

Målet for Venstre er at gennemføre den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor og forandre vores velfærdsstat til et velfærdssamfund. Så den enkelte borger får mere frihed, flere valgmuligheder og mere selvbestemmelse. Med den ambitiøse aftale om en ny ældrereform er vi et stort skridt tættere på at nå det mål.

Tak til partierne – Danmarksdemokraterne, SF, Liberal Alliance, Konservative og Radikale Venstre – for at være med til at tage ansvar.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste