Organisering

Venstre er styret fra bunden. Fundamentet i Venstre er de lokale vælgerforeninger, der organiserer Venstres mange medlemmer.

Vælgerforeningen

Vælgerforeningen er fundamentet i Venstres organisation. Som medlem er man knyttet til en lokal vælgerforening i forhold til sin bopæl. Det er i vælgerforeningen, mange af Venstres aktiviteter finder sted. Der er ofte mere end én vælgerforening i en kommune. Hvor det er tilfældet, er vælgerforeningerne inden for kommunens område organiseret i en kommuneforening. 

Kommuneforeningen

I kommuner med flere end én Venstre-vælgerforening er disse organiseret i en kommuneforening. Kommuneforeningen har som primær opgave at beskæftige sig med det kommunalpolitiske niveau - eksempelvis at forberede og gennemføre opstilling samt valg til kommunalbestyrelsen. 

Kredsbestyrelse og regionsbestyrelse

Til at varetage opgaven med at opstille samt organisere henholdsvis folketingsvalg samt valg til regionsråd er der nedsat kredsbestyrelser (folketingsvalg) og regionsbestyrelser (regionsrådsvalg). Disse bestyrelser er forankret i kommuneforeningen. 

Hovedbestyrelsen

Øverst i Venstres organisation er Venstres Hovedbestyrelse, hvor Venstres formand automatisk er formand. Hovedbestyrelsen består desuden af Venstres næstformand, kasserer, formænd for kommuneforeningerne, formænd for regionsbestyrelserne, repræsentanter fra folketingsgruppen, formand for Venstres gruppe i Europaparlamentet, repræsentanter fra VU og LOF, formænd for Venstres faste udvalg samt Venstres medlemmer af formandskabet i KL og Danske Regioner. 

På Venstres Landsmøde vælges endvidere syv medlemmer til Hovedbestyrelsen og tre medlemmer til Forretningsudvalget, der også er en del af Hovedbestyrelsen. Til at varetage en række praktiske funktioner har Hovedbestyrelsen nedsat et forretningsudvalg samt en række faste udvalg. Venstres Landsorganisation er sekretariat for Hovedbestyrelsen og de nedsatte udvalg. 

Landsmødet

Venstres øverste myndighed er Venstres Landsmøde, som finder sted hvert efterår med over tusind deltagere. 

På Landsmødet kan alle medlemmer af Venstre deltage, og delegerede fra Venstres foreninger kan debattere og stemme.