Bliv medlem af Venstre

Vil du være med på holdet, der kæmper for et mere liberalt Danmark? Så meld dig ind, og støt vores arbejde for mere frihed og flere muligheder.

Medlemskabets gevinster

Med dit medlemskab af Venstre får du følgende fordele:

  • Først og fremmest får du indflydelse på Venstres politik, opstilling af kandidater til valg og muligheden for selv at deltage aktivt i politikudviklingen på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan.
  • Venstres Nyhedsbrev med politisk orientering.
  • Muligheden for at deltage i Venstres Landsmøde.

Vilkår

Bemærk, at denne formular kun er til nye medlemmer. Gentegning af medlemskab skal ske via din lokale vælgerforening. Det er ikke muligt via denne formular, da satsen varierer fra forening til forening.

Prisen for dit medlemskab fastsættes af din lokale vælgerforening. Prisen kan ses når du har tastet adresse og går videre. Kontingentet, du betaler, er gældende for de kommende 12 måneder, og det skal være betalt senest 30 dage før eventuelle generalforsamlinger eller opstillingsmøder for at have stemmeret til disse.

Er du under 30 år, kan du blive gratis medlem af Venstre ved at melde dig ind i Venstres Ungdom. Medlemskab tegnes på vu.dk.

Din indmeldelse betyder, at du bliver medlem af den lokale vælgerforening, som geografisk passer med din adresse. Denne forening vil kontakte dig med henblik på bekræftelse af dit medlemskab. Dit medlemskab er først gyldigt, når den lokale forening har bekræftet det.