Venstre i tal

Som Danmarks ældste parti, som det næststørste i Folketinget og som partiet med næstflest borgmestre er Venstre toneangivende i det politiske liv. Også, når det gælder den folkelige opbakning i form af medlemmer (28.007 pr. 31. december 2021), er Venstre med i førerfeltet.

Folkevalgte:

  • 24 medlemmer af Folketinget (inkl. 1 medlem fra Sambandspartiet, Færøerne)
  • 3 ud af 14 danske medlemmer i Europa-Parlamentet
  • 54 regionsrådsmedlemmer i landets 5 regioner
  • 2 regionsrådsformænd i landets 5 regionsråd
  • 622 medlemmer i landets 98 kommunalbestyrelser
  • 34 borgmestre i landets 98 kommuner og 5 rådmænd/borgmestre i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense kommuner.

Det liberale menneskesyn

Det liberale menneskesyn bygger på, at ethvert menneske har ret til ansvar for sit eget liv. Hvis mennesket berøves det personlige ansvar, bliver det umyndiggjort, magtesløst og ansvarsløst. Derfor skal mennesket være frit til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet.

Det enkelte menneske har også pligt til ansvar for sit eget liv. Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet.

Når det enkelte menneske får størst mulig frihed til at stræbe efter et godt liv, bliver der skabt værdier, som kan komme fællesskabet til gode. Derved bliver fællesskabet stærkest.

Der er ikke nogen modsætning mellem frihed og fællesskab. De stærkeste fællesskaber er netop de fællesskaber, hvor mennesker frivilligt er gået sammen for at løse en opgave eller dyrke en interesse. 

Det menneske, der kan klare sig selv, har en moralsk forpligtelse til at bistå de mennesker, der ikke kan – privat og via samfundet.

Venstres ledelse

Venstres formand er Jakob Ellemann-Jensen. Venstres næstformand er Stephanie Lose. Venstres partisekretær er Christian Hüttemeier.