Økonomi og vækst

Vi sikrer, at det bedre kan betale sig at arbejde

Af Jakob Ellemann-Jensen, vicestatsminister og økonomiminister og Christoffer Aagaard Melson, beskæftigelsesordfører

13. oktober 2023 kl. 12:06

Forskellen mellem at være på kontanthjælp og i arbejde er i mange tilfælde for lille. Det gør vi nu noget ved. For det skal kunne betale sig at arbejde. Der skal være en kontant gevinst ved at gøre en indsats. Regeringen har indgået tre aftaler, som gør det mere attraktivt at arbejde. 

For det første har vi indgået en bred aftale om et nyt kontanthjælpssystem med Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, der sikrer flere i arbejde, som forenkler reglerne, og som hjælper de børn, der vokser op i familier, hvor forældrene er på kontanthjælp. 

Den bedste hjælp, vi kan give de børn, som vokser op i hjem, hvor forældrene er på kontanthjælp, er et arbejde til mor og far. Det bidrager aftalen til. 

Med aftalen indfører vi derfor bl.a. et nyt indkomstfradrag, som betyder, at man kan tjene et vist beløb om måneden ved at arbejde uden at blive modregnet i kontanthjælpen. 

Samtidig indfører vi et nyt boligstøtteloft i kontanthjælpssystemet. Det sikrer, at der er en væsentlig økonomisk gevinst ved at tage et arbejde. Vi forsimpler systemet med færre satser og særordninger. 

For det andet har vi med Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti aftalt at indføre en arbejdspligt for personer på den nye mindstesats i kontanthjælpssystemet. For kommer man til Danmark, skal man mødes med krav om, at man forsørger sig selv. 

At møde et andet menneske med krav og forventninger er et signal om, at man regner dem for noget. Desværre er der for mange indvandrere, særligt kvinder med ikke-vestlig baggrund, der ikke er i arbejde. Med arbejdspligten stiller vi krav om, at man skal bidrage for sin ydelse. 

Og endelig har vi sammen med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti aftalt at skærpe optjeningsreglerne for kontanthjælp. Dermed skal alle borgere fremover - uanset hvornår de er kommet til landet - opfylde et opholds- og beskæftigelseskrav, hvis de skal have en højere ydelse. 

Det betyder, at mere end 10.000 personer - primært med ikke-vestlig baggrund - overgår til den laveste ydelse i kontanthjælpssystemet. For vi skal møde mennesker med en forventning om, at man både kan og vil arbejde. 

Det er tre gode aftaler, som trækker Danmark i en bedre retning, og som leverer på flere ting, som Venstre gik til valg på. 

Tak til de partier, der har været med til at tage ansvar for en bedre og mere enkelt system, som gør det mere attraktivt at arbejde. 

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste