Sundhed og velfærd

Mere gennemskuelighed under corona, tak!

Coronasmitten stiger igen i Danmark og resten af Europa. Det skal vi tage alvorligt. Danskernes sundhed er vores vigtigste prioritet. Men hvis vi skal kunne sikre danskernes sundhed, må vi først gøre os fortjent til deres tillid. Den tillid har vi kun, hvis folk kan se meningen med og logikken i de beslutninger, der træffes i relation til smittestigningen. Det har jeg efterlyst igennem længere tid.

Læs mere
Økonomi og vækst

Minkbranchen skal hjælpes nu

I øjeblikket er den danske minkbranche hårdt ramt af COVID-19, og smitten breder sig fra besætning til besætning. Det har ført til en politisk beslutning om aflivning af millioner af mink. Og det skaber nu usikkerhed om branchens fremtid. Venstre foreslår, at eksperter, myndigheder og minkbranchen hurtigst muligt indkaldes til drøftelser om en langsigtet løsning, hvor vi tager stilling til både sundhed og minkbranchens overlevelse.

Læs mere