Fødevarer og landbrug

Venstre og Fødevareforbundet NNF: Landbrugsaftale må ikke sende danske arbejdspladser til udlandet

Fødevareforbundet NNF og Venstre deler ambitionen om en mere klimavenlig fødevareindustri, der bidrager til Danmarks klimamålsætning. Men de to parter frygter, at en ny aftale om fødevareproduktionen i Danmark vil gøre det langt sværere at producere råvarer. Det vil sende arbejdspladser ud af Danmark med negative konsekvenser for klimaet, fødevarearbejdere og den samlede fødevarebranche. 

Læs mere
Trafik

Jakob Ellemann og Kristian Pihl Lorentzen: Venstre vil binde Danmark bedre sammen med ny infrastruktur

Danmark er et lille land, men alligevel kan afstandene føles store. For der er forskel på de muligheder, du har, alt efter om du bor i byen eller på landet. Det kan vi gøre noget ved. Danmark skal hænge sammen, og vi skal sikre, at det er godt at bo i alle dele af landet. Derfor er infrastruktur heller ikke bare et spørgsmål om asfalt og jernbaneskinner. Det er et spørgsmål om sammenhængskraften i Danmark.

Læs mere