Folkeskole og uddannelse

Nu sætter vi folkeskolen fri

Af Anni Matthiesen, undervisningsordfører

19. marts 2024 kl. 14:46

Tirsdag har regeringen og LA, K, RV og DF indgået en aftale om at frisætte og løfte folkeskolen. Venstre har længe arbejdet for at sætte folkeskolen fri, så det absolut vigtigste kommer i fokus – nemlig elevernes faglige udvikling, dannelse og trivsel.

Med aftalen giver vi skolerne frihed til at indrette sig efter de behov, der netop er på deres skole.

Vi vælger dermed at løsne tøjlerne, fordi vi har tillid til lærernes og pædagogernes faglighed.

Vi giver blandt andet frihed til kortere skoledage og til at indrette undervisningen med f.eks. to voksne eller i små hold. Derudover får skolebestyrelserne mere indflydelse. Det har Venstre tidligere foreslået, fordi vi mener, at dem der er tættest på, også er dem, der bedst ved, hvad der vil gavne skolen.

Derudover sikres mere praksisfaglighed i fagene og eleverne i udskolingen får flere valgmuligheder, da der indføres flere valgfag. Herunder et lokalt valgfag, som eksempelvis kan tilrettelægges i samarbejde med den lokale idrætsforening. Eleverne kan også vælge at starte i juniormesterlære, hvor de tilknyttes en virksomhed eller erhvervsskole 1-2 dage om ugen.

Samtidig investerer vi 2,6 mia. kr. til at skabe bedre og mere tidssvarende faglokaler på skolerne og afsætter 0,5 mia. kr. til flere skolebøger, så vi understøtter den skærmfri undervisning.

Og så sikrer vi, at folkeskolen i højere grad kan rumme flere elever med forskellige behov, da indsatsen over for de fagligt udfordrede elever og elever i mistrivsel styrkes. Det sker både ved at åbne for nye måder at skræddersy undervisningen på, bedre inddragelse af PPR samt kompetenceudvikling af lærerne i bl.a. specialpædagogik og klasseledelse, så vi kan sikre inkluderende læringsmiljøer og ro i klasseværelserne.

Med aftalen sikrer vi et tiltrængt løft af folkeskolen, som skal sikre, at vores børn og unge klædes godt på til livet. Og ikke mindst baner vi vejen for, at den lokale folkeskole kan blive netop det – en ”folkets skole”, som både forældre, lærere og elever kan se sig selv i.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste