Venstres økonomi

Her på siden kan du læse om Venstres økonomi samt tilgå partiets årsregnskab. 

Fundamentet for Venstres økonomi er stadig medlemskontingentet. Statstilskuddet har i høj grad erstattet de frivillige bidrag.

Medlemskontingent og frivillige bidrag er helt afgørende for, at Venstre kan gennemføre slagkraftige valgkampagner og dermed sikre opbakning til et friere, rigere og mere rimeligt samfund.

Alle bidrag til Venstres valgkampagner – små og store – modtages med taknemmelighed. Du kan bidrage her.

Du kan støtte Venstres arbejde ved at melde dig ind her.