Klima og miljø

Den grønne trepart lander historisk aftale, hvor landbrug, klima og natur skal gå hånd i hånd

Af Troels Lund Poulsen, Venstres formand og forsvarsminister, Stephanie Lose, Venstres næstformand og økonomiminister, og Jacob Jensen, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri

24. juni 2024 kl. 21:04

Den grønne trepart har i dag præsenteret en historisk aftale, der viser vejen til at gøre Danmark til et stærkt og moderne landbrugsland. Med aftalen sikrer vi, at vi kommer i mål med vores klimaambitioner og skaber et helt nyt grønt Danmarkskort. Samtidig laver vi de langsigtede rammer om et konkurrencedygtigt fødevareerhverv med gode danske arbejdspladser i hele landet.

Det er en stor aftale om et svært emne. Derfor tillader vi os at bruge lidt plads her på at folde den ud.

Regeringen nedsatte i slutningen af sidste år den grønne trepart. Siden har regeringen sammen med parterne i den grønne trepart – Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening (samt Concito som en særskilt videnspart) – forhandlet om en samlet aftale. Det har været lange, svære og intense forhandlinger med meget på spil for alle parter.

Nu er aftalen landet, og med den tegner vi et helt nyt Danmarkskort med plads til både natur, landbrug og mennesker. Aftalen sikrer, at vi lever op til vores 2030-klimamål. Det sker bl.a. gennem udtagning af kulstofrige lavbundsjorde, indførelse af en CO2e-afgift på udledninger fra husdyr samt en markant styrkelse af indsatsen for udvikling og implementering af nye, grønne klimateknologier.

Konkret indfører vi en CO2e-afgift med en effektiv sats på 120 kr. pr ton CO2e i 2030, stigende til 300 kr. pr. ton i 2035. Et bundfradraget på 60 pct. i afgiften på udledninger fra husdyr har til formål at begrænse stigningen i produktionsomkostningerne. Man kan desuden som landmand nedbringe sin afgiftsbetaling helt eller delvist, hvis man driver et klimaeffektivt landbrug med fx fodertilsætning og aflevering af gylle til biogas. Med en bruttoafgiftssats på 300 kr. pr. ton CO2e i 2030 stigende til 750 kr. pr. ton CO2e i 2035 er der et klart incitament til omstilling, og bundfradraget sikrer, at den effektive sats bliver lavere. Årene frem mod afgiften træder i kraft i 2030 skal bruges til investering, omstilling og tilpasning, ligesom den mere end 10-årige periode, før afgiften når sin top, skal bidrage til at sikre, at der gradvist kommer flere virkemidler, som den enkelte landmand kan tage i brug.

Og så tager vi med aftalen store og vigtige skridt i retning af mere natur og biodiversitet, et sundt vandmiljø samt beskyttelse af vores drikkevand. Aftalen baner nemlig vejen for en historisk omlægning af det danske land. En del af det areal, der i dag bruges til at producere fødevarer, skal i fremtiden brugs til noget andet. Det gælder bl.a. heder, enge, ådale og moser, som historisk er kommet under ploven til landbrugsareal. Med målrettet og understøttet omlægning af arealer giver vi plads til mere natur. Samtidig skabes fundamentet for et sundere vandmiljø, sådan at der i takt med omlægningerne bliver plads til fremtidens effektive, højteknologiske landbrugsproduktion på de mest velegnede landbrugsarealer.

Dansk landbrug har altid været under konstant forandring. Nu er sporene lagt til de kommende år og årtiers forandringer. Et vigtigt mål for Venstre er, at vi fortsat skal have et konkurrencedygtigt fødevareerhverv, hvor vi sikrer de mange, gode arbejdspladser i landdistrikterne. Derfor er det vigtigt med vores fokus på klimateknologier og virkemidler, der bringer landbruget videre med den grønne omstilling. Sammen med beskæftigelseseffekter fra f.eks. skovrejsning, pyrolyse og biogas skal det gøre det muligt at fastholde og udvikle arbejdspladser i vores landdistrikter i den kæmpe forandring, der venter. Regeringen vil på toppen af det fremlægge et landdistriktsudspil og en turismestrategi, som til den tid også skal bidrage til at skabe nye arbejdspladser i landdistrikterne.

Med dagens aftale står vi vagt om dansk landbrug, naturen, vandmiljøet og klimaet, og vi har indgået en aftale, vi kan være stolte af. Ja, det har været svært at få enderne til at mødes. Ja, det har krævet mange og lange forhandlinger og overvejelser.

Vi har i Venstre taget et kæmpe ansvar for en balanceret og fremtidssikret løsning. Og vi sikrer, at Danmark kan være et foregangsland, der kan være med til at skabe fremtidens løsninger, som udvikler dansk landbrug, når vores klimamål og passer godt på naturen og vandmiljøet.

Afslutningsvis vil vi gerne sig tak til parterne i den grønne trepart. Der har været en vilje til at finde fælles løsninger og dermed også fra mange sider acceptere, at ikke alt blev, som man ønskede. Vi anerkender, at det på ingen måde er let at tage det ansvar, som regeringen nu vil gøre sit til at sætte handling bag.

Nu venter der den kommende tid et arbejde i Folketinget, hvor vi skal have omsat aftalens elementer til konkrete løsninger. De skal føres ud i livet med respekt for de balancer, som er fundet i den grønne trepart.

Aftalen kan i sin helhed læses her.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste