Venstres principprogram om politi og kriminalitet.

Politi og kriminalitet

Venstre ønsker et veluddannet og dynamisk politi, der følger moderne organisations- og ledelsesprincipper og lever op til borgernes krav om nærhed, synlighed og fleksibilitet.

Venstre vægter den lokale forankring og det kriminalpræventive arbejde i nærområderne højt. Der skal fastsættes klare mål for politiets ydelser overfor borgerne. Resultaterne – herunder borgernes tilfredshed – skal løbende måles.

Til støtte for den størst mulige opklaringsprocent og bedst mulige service skal politiet altid arbejde med den mest moderne teknologi og det mest effektive udstyr, ligesom det internationale politisamarbejde skal fastholdes og udbygges.

Alle, der begår kriminalitet, skal retsforfølges hurtigt og effektivt, og sanktionerne skal være mærkbare. Der skal gøres en særlig indsats for at hjælpe unge ud af den kriminelle løbebane.

Der skal være konsekvens i afsoningen. Dominans fra negativt stærke indsatte skal forebygges. Manglende overholdelse af spillereglerne skal for alle indsatte mødes med skærpede afsoningsforhold. Samtidig skal rehabiliteringsprogrammer løbende anvendes over for indsatte med særlige problemer.

Organiseret kriminalitet som narkokriminalitet, prostitution og menneskesmugling skal have særlig prioritet i politiets arbejde både nationalt og i internationalt samarbejde.