Alle i det danske samfund skal have mulighed for at have en god og sund bolig.

Boliger til alle

Alle i det danske samfund skal have mulighed for at have en god og sund bolig. Mennesker har brug for forskellige boligformer, afhængigt af deres livssituation.

Det forudsætter et bredt udbud af boliger. Derfor skal det kunne betale sig at stille jord til rådighed, at finansiere boliger, at bygge boliger og at stille boliger til rådighed – hvad enten det er som ejerboliger eller lejeboliger.

Der ønskes lige konkurrencevilkår imellem ejerboligen, andelsboligen, lejeboligen og de almene boliger, så der bliver reelt frit valg af boligtype afhængigt af borgernes behov.

Ejerskab fremmer individuelt engagement, opmuntrer til vedligeholdelse og øger interessen i opsparing. Alle lejere i alment eller offentligt ejet byggeri skal derfor have mulighed for at overtage deres bolig på favorable vilkår. Og alle, der har mulighed for at købe egen bolig, skal have adgang til at få den finansieret så billigt som muligt i kraft af et velfungerende privat lånemarked.

Alle skal sikres adgang til en bolig uanset deres sociale og økonomiske forhold. Den boligsociale opgave skal primært varetages gennem direkte tilskud til personer frem for tilskud til mursten. Den almene sektor bør være selvfinansierende.

Både lejere, andelshavere og ejere skal trygt kunne disponere deres økonomi uden frygt for stigende boligskatter. Ghettodannelse skal bekæmpes ved at undgå en stærk koncentration af danskere og udlændinge med sociale problemer i bestemte kvarterer.

Hjemløshed skal afhjælpes ved at skabe særlige tilbud som f.eks. væresteder til psykisk syge, misbrugere osv.