Kultur er med til at forme det folkelige fællesskab.

Kultur giver fællesskab

Kultur er med til at forme det folkelige fællesskab. For stadig at udvikle såvel det enkelte menneskes som den nationale identitet er det nødvendigt at frembringe værker, som både provokerer til nytænkning og står som nationale symboler, der kan binde generationers historie sammen.

Alle skal have fuld frihed til at udtrykke sig gennem deres kunstværker. Den kunstneriske frihed er afgørende for at skabe betydelig, nyskabende og udfordrende kunst.

Særlige præstationer skal stimuleres ved at belønne dem, der sætter i gang og skaber betydelige resultater inden for kunst, arkitektur, design og andre områder, hvor Danmark og det danske bliver kendt og synligt. Det er vigtigt at opmuntre til private investeringer i kunst- og kulturinstitutioner og privat sponsering af kunstneriske frembringelser.

Kunsten er til glæde for mange mennesker, men det gør ikke alle til kunstnere. Det offentlige skal kun støtte den højeste kvalitet. Støtten skal administreres af uafhængige nævn, hvis medlemmer løbende udskiftes.

Kvalitet og bredde i kulturlivet

Den liberale kulturpolitik har udviklet sig og skal fortsat udvikle sig nedefra gennem andelsbevægelsen, højskolerne, aftenskolerne, idrætsforeningerne og meget mere.

Der skal sikres frie og gode udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde, og rammerne for udviklingen af det brede fritids- og kulturliv skal sikres bl.a. af det offentlige.

Den liberale kulturpolitik udspringer altid af en bæredygtig kulturel fødekæde. Det giver kulturlivet et rekrutteringsgrundlag af udøvere, som har potentialet til at bidrage til kulturlivets mangfoldighed med frembringelser af høj kvalitet. Derved vil Danmark få et alsidigt kulturliv, der giver de bedste betingelser for, at en udøver kan professionalisere sine frembringelser til det højeste niveau inden for sit felt og derved sikre kvalitet i verdensklasse.

Der skal være gode muligheder for et frit og aktivt kulturliv i de nære medmenneskelige fællesskaber. Derved styrker vi mangfoldigheden i dansk kunst og kulturliv.