Det er en offentlig opgave at sikre, at alle har mulighed for at tage den uddannelse, som de har lyst og kvalifikationer til.

Uddannelse til alle

I en globaliseret verden skal viden og kompetencer sikre Danmark såvel konkurrenceevne som omstillingsparathed. Læring for livet – uddannelse og efteruddannelse og omskoling – skal til stadighed sikre kvalificeret arbejdskraft.

Det danske uddannelsessystem skal tilbyde undervisning af høj kvalitet og faglighed. Undervisningen skal differentieres, målrettes den enkelte og kunne holddeles, så alle elever og studerende stimuleres og udvikles. Ledelsesstruktur, lærer- og undervisningskræfter samt lokaler skal være tidssvarende.

Det er en offentlig opgave at sikre, at alle har mulighed for at tage den uddannelse, som de har lyst og kvalifikationer til. Samtidig er det helt centralt, at den enkelte har frihed til at vælge uddannelse og uddannelsessted. Derfor skal der være et frit valg mellem forskellige folkeskoler og mellem offentlige og private skoler. Pengene skal følge eleven og ikke institutionen.

Det er forældrenes ansvar, at børnene allerede ved skolestart er klar til at modtage undervisning.

Der skal være frihed til at bestemme, hvordan undervisningspligten opfyldes. Forældrene skal fortsat selv kunne vælge, hvor og efter hvilke overordnede principper deres børn skal undervises. 

Med respekt for det danske samfunds grundlæggende værdier er skolernes ret til at tilrettelægge undervisningen efter forskellige kulturelle, religiøse eller politiske overbevisninger en nødvendig forudsætning for en rummelig skole.

Skolen skal sikre, at alle har et fagligt fundament, de kan bygge videre på. Vi skal undgå en opdeling af samfundet, hvor en stor gruppe ikke har færdigheder inden for eksempelvis læsning, regning og sprog.

Skolen skal sammen med forældrene forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Det er skolens opgave at inspirere elevernes videbegærlighed og motivation til at opsøge ny viden. 

Skolen skal sikre, at alle forlader den grundlæggende uddannelse med et bredt fagligt og socialt fundament, der kan bygges videre på i form af en kompetencegivende uddannelse og en tilværelse som aktive medborgere i Danmark.

Efterskolerne skal være en del af uddannelsessystemet, hvor elever udvikler faglige og sociale kompetencer samtidig med, at de opnår større modenhed.

Sproglige kompetencer vil i en omskiftelig og i stigende grad globaliseret verden være af afgørende betydning. Skolen skal derfor uddanne og stimulere elevernes interesse for de vigtigste fremmedsprog.