Læs om Venstres syn på etik i forbindelse med bio- og genteknologi.

Den etiske udfordring

Menneskelivet er ukrænkeligt. Enhver har ret til liv, til frihed og til at råde over sin egen krop. Det er de folkevalgte repræsentanters ansvar at sætte de fornødne grænser for at sikre den enkelte borgers selvstændighed og frihed til at foretage de personlige etiske valg.

Venstre vil sikre, at al forskning i og anvendelse af bio og genteknologier sker med respekt for menneskets og kommende generationers integritet og værdighed samt i respekt for naturen.

Venstre vil give mulighed for, at bio- og genteknologier kan bruges til at behandle sygdomme. Venstre vil også give mulighed for, at bio- og genteknologier kan bruges til at behandle og råde bod på barnløshed.