Fødevarer og landbrug

Regeringens landbrugsudspil vil betyde tab af danske arbejdspladser

Regeringens landbrugsudspil vil betyde tab af danske arbejdspladser, skriver Venstres formand og finansordfører i fælles kronik.

Af Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen og Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen

I dag kom regeringens landbrugsudspil endelig op af skuffen. De har puttet med det længe, og det kan man jo egentlig godt forstå, efter vi nu har set resultatet. For udspillet vil i sin rene form koste tusindvis af arbejdspladser i vores fødevareerhverv.

Det vil gå ud over arbejdspladser på vores mejerier, slagterier, i vores laboratorier og mange andre steder, fordi det vil lukke gårde og fjerne de råvarer, som er helt afgørende for, at vi kan holde vores velfungerende styrkeposition på fødevarer i gang. Det kan ikke undgå at koste fødevareerhvervet dyrt og gøre Danmark fattigere.

Hvis vi alligevel skal starte med det positive først, så vil vi gerne kvittere for, at regeringen har lyttet til nogle af de forslag, som Venstre har fremsat om klimatiltag. Fx udtagning af de klimabelastende lavbundsjorde. Samtidig er det positivt, at der fokuseres på at udvikle nye grønne teknologier. Dansk landbrug er allerede blandt verdens mest klimaeffektive, og vi skal sikre, at den udvikling forsætter, så vi også i fremtiden er blandt verdens bedste.

Men derudover er der desværre ikke meget pænt at skrive om udspillet, for det vil - som det ser ud lige nu - have enorme økonomiske konsekvenser for hele vores fødevareerhverv. Regeringens forslag om omlægningen af landbrugsstøtten og reduktionen af kvælstof vil have katastrofale konsekvenser for det danske fødevareerhverv.

Regeringen lægger op til en drastisk kvælstofreduktion ud fra nogle nyligt opdaterede tal. Venstre mener, der er behov for en granskning af de nye kvælstoftal, fordi der er noget meget mærkværdigt i at flytte målet så fundamentalt midt i processen. Samtidig vil regeringen pålægge landbruget krav om flere efterafgrøder. Det til trods for, at landbruget i forvejen har svært ved at nå de nuværende mål. Venstre mener, der skal lægges langt større vægt på de kollektive virkemidler i stedet.

Samtidig mener vi, at det er den helt forkerte vej at gå, når regeringen vil bruge landbrugsstøtten til at finansiere omstillingen i landbruget – eksempelvis til udtagning af lavbundsjorde. Regeringen må prioritere penge til omstillingen, ligesom vi sammen har gjort i de andre store klimaaftaler. Ellers lander regningen i landbruget med store tab af arbejdspladser til følge.

Danmark er verdens bedste landbrugsland, og vi producerer nogle af verdens mest klimaeffektive fødevarer. Erhvervet bidrager med vækst og udvikling i de dele af Danmark, hvor der er langt til den nærmeste store by. I gennemsnit eksporterer den danske fødevareklynge for cirka 170 milliarder kroner om året og sørger for omkring 190.000 arbejdspladser. Det skal vi udvikle – ikke afvikle. Derfor siger vi det også meget klart: En landbrugsaftale må ikke sende danske arbejdspladser til udlandet. Noget vi i øvrigt står sammen med fagforeningen NNF om at sige.

Vi risikerer desværre, at det vil ske, hvis regeringen lander en smal, rød aftale. Derfor har vi også tænkt os at bide os fast i forhandlingsbordet, så vi kan få afværget rød bloks værste ulykker. Men vi må også bare sige, at hvis der skal lande en bred aftale, så skal der være markante forandringer i forhold til det skadelige udspil, som regeringen har fremlagt.