Fødevarer og landbrug

Nu starter nedrivningen af minkfarmene

Af Thomas Danielsen, Transportminister og Jacob Jensen, Minister for fødevarer, fiskeri og landbrug

9. november 2023 kl. 15:44

Nu kommer vi et vigtigt skridt nærmere at sikre minkavlerne et værdigt punktum på et dybt uværdigt forløb.

Nu begynder nedrivningen af minkfarmene.

Det har været en af Venstres topprioriteter i regeringen at få sat skub i udbetalingen af erstatninger til de berørte minkavlere, og dermed få sat arbejdet i gang med at få revet minkfarmene ned. Begge dele er vi nu godt i gang med.  

Når minkavleren har fået udbetalt sin erstatning, kan myndighederne gå i gang med nedrivning og bortskaffelse af bygninger og produktionsanlæg. De første erstatningssager er langt om længe afsluttet, og man kan derfor gå i gang med de første nedrivninger.

Omkring 220 avlere har indtil videre søgt om nedrivning af deres minkfarme, og ca. 90 farme er blevet besigtiget med henblik på erstatning og efterfølgende nedrivning. I denne uge begynder så nedrivningen af de første 10 farme rundt omkring i landet.

Vi har lyttet til avlerne og sikret langt klogere rammer for nedrivning af minkfarme, end hvad der oprindeligt var lagt op til. Derfor arbejdes der eksempelvis på at sikre en hurtig og mere effektiv nedrivningsproces ved, at delvis nedrivning af bygninger mv. på minkfarme kan undlades i visse tilfælde, ligesom at minkavlerne selv kan blive involveret i nedrivningsopgaven.

Vi har derudover fundet virksomheder, der skal stå for miljørådgivningen i forbindelse med nedrivningerne, og vi har udvalgt de aktører, der skal stå for selve nedrivningen.

Det betyder, at vi nu kan starte arbejdet med nedrivningerne.

En lang proces oven på et uværdigt forløb

Før valget var der desværre lange udsigter til, at minkavlerne kunne få udbetalt deres erstatninger og få revet farmene ned. Derfor var det en af Venstres topprioriteter, da vi gik i regering at få sat skub i processen, så der kan blive sat endeligt og værdigt punktum. I maj indgik vi en politisk aftale, der skal sikre, at udbetalingerne sker langt hurtigere, så vi kan komme i gang med nedrivningerne.

Med den tidligere lovgivning var der udsigt til, at avlerne skulle have ventet i årevis på erstatning, men vi har nu lavet en model, som skal være med til at sikre langt hurtigere udbetalinger af erstatningerne – den såkaldte ”fast-track-ordning”. Her er det ambitionen, at minkavlerne vil modtage et forslag til en afgørelse på deres sag allerede 2-4 måneder efter, de har ansøgt og indsendt de nødvendige dokumenter. Siden den politiske aftale om minkerstatningerne er der samlet blevet udbetalt ca. 9 mia. kroner til minkavlere og berørte følgeerhverv.

Det er kun rimeligt, at minkavlerne og deres familier nu kan se frem til et værdigt punktum på et uværdigt forløb, der har haft store menneskelige konsekvenser for de berørte familier.

 

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste