Fødevarer og landbrug

Ny aftale sikrer bedre dansk dyrevelfærd

Af Jacob Jensen, minister for landbrug, fødevarer og fiskeri

9. februar 2024 kl. 12:42

I dag landede aftalen ”Sammen om Dyrene”, som er den første samlede dyrevelfærdsaftale i Danmark. Aftalen er ambitiøs og indeholder 31 initiativer, der blandt andet skal beskytte kæledyr mod ekstrem avl og øge bevillingen til Dyrenes Vagtcentral.

I aftalen har vi en klar ambition: Vi skal skabe bedre dyrevelfærd nu og i fremtiden. Danmark skal være med til at vise vejen på dette område internationalt. Derfor er jeg glad for, at så mange partier havde lyst til at indgå i aftalen, som er indgået mellem regeringen og alle Folketingets partier med undtagelse af DD og EL.

Det seneste år har vi desværre set eksempler på uhyggelige dyremishandlingssager. Dårlig behandling af heste og dyr, der mere eller mindre tilfældigt bliver efterladt i papkasser rundt omkring i landet. Det er ubehageligt at være vidne til, og jeg synes, det er en påmindelse om, at der fortsat er behov for fokus på dyrevelfærden i Danmark.

I aftalen indgår forskellige initiativer på tværs af områder; tiltag vedrørende kæledyr, grise, kvæg, fjerkræ, og diverse tværgående tiltag er alle fokuspunkter i aftalen.

Vi ønsker at slå langt hårdere ned på dyremishandling, og med aftalen vil jeg iværksætte en undersøgelse af strafskærpelse på dyrevelfærdsområdet. Jeg synes også, det er på sin plads, at vi nu gør en indsats for at komme ekstrem avl af kæledyr til livs. Det kan ikke passe, at der avles kæledyr i en så voldsom grad, at de ender med at have helbredsmæssige udfordringer på grund af det.

Når det kommer til grisene, tager vi flere tiltag i brug. Vi udfaser blandt andet de stalde, hvor søerne fikseres i længere tid. Det betyder, at nybyggede stalde fremover skal have plads til det, der hedder løsdrift, hvor søerne ikke fikseres.

Derudover prioriterer vi 1 mio. kr. årligt til schweisshundeførerne, som er dem, der hjælper med at finde tilskadekomne dyr ved trafikuheld. Samtidig øger vi bevillingen til Dyrenes Vagtcentral, som hjælper med vejledning, udrykning og andre relevante ting, når der er behov for hjælp i en dyremæssig sammenhæng.

Jeg er stolt over, at Venstre står i spidsen for så ambitiøs, bred og balanceret en aftale på dyrevelfærdsområdet, som skal være med til at sikre, at hus- såvel som kæledyr bliver behandlet godt i Danmark. Som minister på området skal der lyde en stor tak til alle de partier, der har været med til at gøre aftalen til virkelighed.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste