Fødevarer og landbrug

Nye lavbundstal er gode nyheder for klimaet

Af Stephanie Lose, Økonomiminister og Jacob Jensen, Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri

10. januar 2024 kl. 17:48

Nye klimatal for de kulstofrige landbrugsjorde – også kaldet lavbundsjorde – viser, at udledningerne for landbruget er lavere, end vi hidtil har troet. Det er en god klimanyhed.

Konkret betyder de nye lavbundstal, at drivhusgasudledninger er omkring 2 mio. ton CO2e lavere, end vi hidtil har antaget. Det hjælper os rigtig godt på vej til at nå vores 2025-mål.

Som noget nyt foreslår regeringen en ny model for anvendelse af metanreducerende foder til kvæg. Sammen med regeringens udspil til en forhøjelse af dieselafgiften og de nye tal for lavbundsjorde betyder det, som det ser ud nu, at 2025-målet er mere end opfyldt. Det er til sammen store bidrag til at nå landbrugssektorens reduktionsmål.  

Det er rigtig gode nyheder for klimaet.

Men det ændrer ikke ved, at vi fortsat skal sikre en ambitiøs og ansvarlig grøn omstilling. Danmark skal gå forrest og vise vejen til en ambitiøs klimaomstilling uden at gå på kompromis med vækst og gode danske arbejdspladser i hele landet. Selvom vi nu når 2025-målet, har vi stadig et klimamål om 70 pct. reduktion i 2030, ligesom vi skal være klimaneutrale i 2050. Derfor skal vi fortsætte den ambitiøse grønne omstilling, så vi fortsat nedbringer vores udledninger.

Det gælder også på fødevare- og landbrugsområdet, hvor danske landmænd allerede producerer nogle af de mest klimaeffektive fødevarer. Det skal vi blive ved med. Vi skal nedbringe udledningerne, samtidig med at vi fortsætter udviklingen af vores fødevare- og landbrugserhverv. Det arbejder vi som bekendt nu med i den grønne trepart.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste