Fødevarer og landbrug

Landbrugsministeren præsenterer ambitiøst udspil til ny dyrevelfærdsaftale

Af Jacob Jensen, Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri

10. januar 2024 kl. 14:32

I dag har jeg på et pressemøde præsenteret regeringens udspil til en ny dyrevelfærdsaftale, der rummer i alt 23 konkrete initiativer, der skal bidrage til at passe bedre på dyrene i Danmark. Det gør mig faktisk lidt stolt.

For dyr skal behandles ordentligt, når de er i menneskers varetægt. Det er helt grundlæggende.

Det seneste år har vi desværre set nogle eksempler på det modsatte. Senest i efteråret med en række sager om mishandling af heste. Sager, som naturligvis berør de fleste mennesker – og også mig – dybt.

Vi skal sikre, at vores dyr i husdyrproduktionen behandles ordentligt. Vi har desværre set, at udviklingen visse steder er gået i stå eller ligefrem i den forkerte retning. Det gælder blandt andet halekupering af grise og sodødelighed. Det skal vi gøre bedre, derfor ligger der i dyrevelfærdsaftalen en indsats til højere so-overlevelse og indsats for, at flere grise – bogstaveligt talt – skal have en krølle på halen.

Udspillet har ligeledes ambitioner om at sikre bedre liv for kæledyrene i Danmark. De seneste årtier har vi desværre med nogle kæledyrsarter set en ekstrem avlspraksis, der har medført, at dyrene i visse tilfælde bliver født med for små hoveder og vejrtrækningsbesvær. Denne ekstreme avl vil vi nu tage livtag med.

Sidst, men ikke mindst, ønsker skærpede straffe for overtrædelse af dyrevelfærdslovgivningen. Det skal undersøges, hvordan vi kan skærpe strafniveauet ved at udvide muligheden for at frakende retten til at holde dyr. Vi vil også arbejde for, at alvorligere overtrædelser af dyrevelfærdsloven skal kunne medføre længere fængselsstraffe.

De seneste historier og foruroligende billeder af mishandling af heste har med god grund startet en debat om, hvorvidt vi har de rette værktøjer, når det kommer til overtrædelser af dyrevelfærdslovgivningen. Det synes jeg er en vigtig debat, for vi skal kunne sætte en effektiv stopper for dem, der gentagende gange viser, at de ikke kan finde ud af at behandle deres dyr ordentligt.

Jeg mener, at udspillet har de rette balancer, da vi skal undgå, at produktionen blot flytter til udlandet, hvor dyrevelfærd prioriteres mindre end i Danmark. Det er hverken godt for dyrene eller danske arbejdspladser.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste