Fødevarer og landbrug

Ny rapport om grøn skattereform skal danne afsæt for grøn trepart

Af Troels Lund Poulsen, formand og forsvarsminister, Stephanie Lose, næstformand og økonomiminister & Jacob Jensen, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri

22. februar 2024 kl. 09:47

Ekspertgruppen for grøn skattereform har netop afleveret sin endelige rapport, som særligt omhandler modeller for en fortsat grøn omstilling af landbruget. Det var et bredt flertal i Folketinget, der nedsatte ekspertgruppen tilbage i 2020, og det er denne gruppes endelige rapport, der nu er afleveret.

Ekspertgruppens anbefalinger skal fungere som et afsæt for drøftelserne om en kommende grøn skattereform for landbruget i den grønne trepart. 

Den grønne trepart består - ud over regeringen - af Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening. Herudover deltager Concito i treparten som en særskilt videnspart. 

Trepartens opgave er at finde bredt funderede og langsigtede løsninger på Danmarks klima- og naturudfordringer. Som ekspertgruppens rapport viser, er det en svær opgave, hvor der ikke findes nogen nemme løsninger. Derfor mener Venstre, det er helt naturligt, at vi samler interessenterne på området, så alle aspekter kan blive grundigt drøftet og vejet op mod hinanden i arbejdet med at finde den rigtige løsning for både klimaet og fremtidens landbrug. 

Vi kender målbilledet, for det står i regeringsgrundlaget. For regeringen er det afgørende, at den grønne omstilling i Danmark skaber vækst og arbejdspladser, og at der er balance mellem land og by. Danmark skal være et foregangsland, som kan inspirere og påvirke resten af verden. 

Derfor arbejder vi også efter de guidende principper i klimaloven, som blandt andet lyder, at der skal tages hensyn til både den langsigtede grønne omstilling, et bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse, samt at dansk erhvervsliv skal udvikles og ikke afvikles. 

Et vigtigt værktøj på vejen til at indfri vores klimamål er en grøn skattereform, der sikrer den rigtige retning fremad. En CO2-afgift i landbruget skal udformes, så den understøtter erhvervet, for vi skal udvikle – ikke afvikle – den danske fødevareproduktion. Ingen har interesse i, at en afgift flytter udledninger og arbejdspladser ud af landet. Det var også derfor, at vi skrev ind i regeringsgrundlaget, at provenuet skal føres direkte tilbage til landbruget. 

Der venter en stor opgave i den grønne trepart. Og der er ingen tvivl om, at der også er brug for afklaring for erhvervet, så vejen til fremtidens udvikling er tydelig, og så der er sikre rammevilkår at investere efter. Regeringen har derfor en ambition om hurtigt at følge op på ekspertgruppens anbefalinger, og treparten er derfor sat til at færdiggøre sit arbejde med relativt kort aftræk og senest i juni 2024.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste