Fødevarer og landbrug

Grøn trepart er i gang

Af Stephanie Lose, økonomiminister og Venstres næstformand, og Jacob Jensen, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri

24. januar 2024 kl. 17:44

Onsdag har vi afholdt det første møde i Grøn Trepart. Det var godt at komme i gang med det vigtige og svære arbejde. Målet med Grøn trepart er sammen at finde nogle brede og langsigtede løsninger, som sikrer, at vi kommer i mål med klimaambitionerne og den grønne omstilling, samtidig med at vi fortsat har et konkurrencedygtigt fødevareerhverv med gode danske arbejdspladser i hele landet.

Møderne afholdes i Økonomiministeriet, og det er Henrik Dam Kristensen, som er ekstern formand for den grønne trepart.

Ud over regeringen består Grøn trepart af Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening. Herudover deltager Concito i treparten som en særskilt videnspart.

Foruden at vi er repræsenteret som Venstres ministre i den grønne trepart, så deltager også skatteministeren, miljøministeren samt klima-, energi- og forsyningsministeren.

Natur, skov, drikkevand og den grønne omstilling af fødevareerhvervet er de hovedtemaer, som skal drøftes i Grøn trepart.

Vi glæder os nu til at komme videre med arbejdet. Der er ingen tvivl om, at det bliver svært, men det er en meget vigtig opgave at finde gode, langsigtede løsninger, som leverer reel grøn omstilling, styrker naturen og videreudvikler vores fødevareerhverv, samtidig med at vi fastholder danske arbejdspladser i hele landet.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste