Fødevarer og landbrug

Grøn trepart skal inddrage landbrug, natur og arbejdspladser i grundlaget for fremtidens fødevareproduktion

Jakob Ellemann-Jensen, Venstres formand, vicestatsminister og økonomiminister

Af Jakob Ellemann-Jensen

14. oktober 2023 kl. 17:35

Vi er et parti, der siden vores begyndelse, har været formet af det danske landbrug, og som har været med til at gøre Danmark til et af verdens bedste lande til at producere fødevarer. Det skal vi i Venstre være stolte af, og det skal landbruget være stolt af. 

For når vi kan nyde friske danske råvarer på middagsbordet, så skyldes det driftige og innovative landmænd, der har skabt en fødevareproduktion, hvor både kvalitet og klimaeffektivitet er blandt den bedste i verden.  

Den fødevareproduktion står Venstre vagt om, og vi står vagt om det danske landbrug, der fortsat skal udvikles og gå forrest i verden. I Venstre står vi også vagt om klimaet. Det går hånd i hånd, for vi tror på, at Danmark som foregangsland kan være med til at udvikle fremtidens løsninger, der kan sikre mad på bordet og reducere verdens CO2-aftryk.  

Klimaudfordringen er vores generations største udfordring. Derfor er det vigtigt, at vi når de ambitiøse klimamål, som Venstre ansvarligt går ind for. Det kræver omstillinger overalt i vores samfund, og det skal gøres klogt, så vi ikke sender arbejdspladser ud af landet. Det gælder i landbruget. Regeringen vil nu nedsætte en grøn trepart, der skal fungere som et samarbejde mellem landbrugets erhvervsorganisationer, miljø- og naturorganisationer, arbejdsmarkedets parter og regeringen. Her er ambitionen, at vi i fællesskab kan drøfte og skabe et grundlag for en samlet og langsigtet løsning for fremtidens fødevareproduktion i Danmark. Hvor vi udvikler dansk landbrug, og hvor vi hjælper og bistår med den omstilling og de ambitiøse klimamål, som erhvervet har sat sig selv i spidsen for.  

For den grønne omstilling af dansk landbrug skal ske på en måde, der sikrer, at vi fortsat har et konkurrencedygtigt fødevareerhverv og hvor vi fastholder de vigtige arbejdspladser, som erhvervet skaber i hele landet. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan invitere brancheorganisationerne Landbrug & Fødevarer og Dansk Industri, de grønne organisationer Danmarks Naturfredningsforening og tænketanken Concito, samt fagforeningerne Dansk Metal og NNF, som organiserer mange i fødevarebranchen, og naturligvis Kommunernes Landsforening med i en grøn trepart. Det har jeg store forventninger til, for vi har i Danmark en solid tradition for at sætte os om samme bord, når der skal forhandles store aftaler på plads.  

Treparten skal nå til enighed om principper, anbefalinger og løsninger indenfor både natur, biodiversitet, drikkevand, skov og klimaafgift. De anbefalinger løftes herefter ind på Christiansborg, hvor jeg håber, at vi kan lave brede og kloge politiske aftaler, der kan sikre de to ting, som Venstre er optaget af. Nemlig at vi skal i mål med den grønne omstilling og samtidig udvikle vores dygtige fødevareerhverv. Desværre er den debat blevet voldsomt polariseret og sort-hvid. Vi kommer ikke til at lukke dansk landbrug. For helt ærligt, hvor grønt vil det være, at skulle importere og være afhængig af andre landes fødevareproduktion?  

For jeg forstår godt dem, der er bekymrede på klodens vegne, for deres børn og de næste generationer. Det bliver jeg også selv, når jeg tænder for TV’et og ser på alle de naturkatastrofer, som rammer verden over. Det SKAL vi gøre noget ved. Men vi skal ikke gøre det på en måde, så vi ødelægger dansk landbrug og sender gode danske arbejdspladser til udlandet – det ville ikke gøre noget godt for klimaet.  

Tværtimod. Og tag ikke fejl, det ville være konsekvensen, hvis Venstre ikke sad i regering, og derfor er fremtidssikringen af dansk landbrug også en vigtig forklaring på, hvorfor Venstre netop valgte at gå i regering. For det ville være meget lettere at lade det være op til venstrefløjen at strikke en CO2-afgift sammen og bare stille sig uden for indflydelse, som jeg nu kan se andre partier er i gang med. 

Det ligger i Venstres DNA. I Venstre tager vi ansvar og derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu – med en grøn trepart og sammen med bl.a. landbruget, naturen og arbejdspladserne kan strikke en klog løsning sammen.

Rigtig god weekend.

 

Jakob Ellemann-Jensen

Hovedbestyrelsesmedlem

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste