Økonomi og vækst

Færre penge i kassen end ventet

I Venstre har vi gang på gang advaret mod, at den tidligere regering kørte den offentlige økonomi helt ud til grænsen. Samtidig blev der op til folketingsvalget udstedt milliardstore ufinansierede løfter.

Derfor har regeringen - som noget af det første - iværksat et kasseeftersyn af den offentlige økonomi for at finde ud af, hvor meget der egentlig er at gøre med. I dag fik vi resultatet, og det viser, at den tidligere regering i valgkampen desværre photoshoppede lidt rigeligt med tallene.

Helt konkret viser kasseeftersynet, at vi skal stramme op med ca. 3 mia. kr. næste år for at overholde budgetlovens underskudskrav. Og vi kan se, at der frem mod 2020 ikke er de 39 mia. kr., som Corydon og socialdemokraterne lovede danskerne – men derimod formentlig kun omkring 31 mia. kr.

Det betyder, at vi skal passe ekstra godt på pengene i de kommende år. Der bliver mindre plads til at slå ud med armene, og ikke alle gode ønsker kan blive indfriet lige med det samme. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi intet kan gøre. Nye initiativer skal finansieres krone-til-krone gennem mindre udgifter på andre områder.

Regeringen vil fortsat prioritere de vigtigste områder meget højt. Vi vil fortsat bruge flere midler til kernevelfærd som f.eks. sundhed, sådan som vi senest aftalte med regionerne i sidste uge.

Vi vil fortsat arbejde for at sænke skatter og afgifter for danskerne og virksomhederne – sådan som vi f.eks. har gjort ved at genindføre BoligJob-ordningen sammen med et bredt flertal i Folketinget.

Men pengene skal stemme. Budgetloven skal overholdes. Vi skal fastholde en ansvarlig økonomi.