Økonomi og vækst

Et trygt og sammenhængende Danmark

Finansminister Kristian Jensen præsenterer regeringens finanslovsudspil 

Dansk økonomi har det godt. 

Dugfriske tal fra Danmarks Statistik viser, at dansk økonomi er vokset med 2,7 procent i første halvdel af 2017 sammenlignet med samme periode sidste år. Og siden valget i 2015 er den private beskæftigelse vokset med 100.000 personer.

Det giver rum til at foretage en række vigtige investeringer i vores fælles kernevelfærd, som regeringen derfor lægger op til med sit finanslovsforslag for 2018, som vi i dag har præsenteret.

Samlet set vil vi tilføre ekstra 2,6 mia. kr. i 2018 til initiativer, der styrker vores fælles velfærd. Heraf skal 500 mio. kr. gå målrettet til sundheds- og ældreområdet. Alle danskere skal kunne gå en tryg og værdig alderdom i møde, og behandlingen skal være i top, hvis sygdom skulle ramme.

Samtidig skal vi føle os trygge i alle dele af landet, og derfor afsætter vi i alt 500 mio. kr. over de næste fire år til en styrket indsats mod bandekriminalitet og hårdere straffe.

Samtidig er det ingen hemmelighed, at regeringen ønsker et Danmark i balance, og derfor er der brug for at styrke mobiliteten, så det bliver så nemt som muligt at komme fra A til B. Derfor afsætter vi 410 mio. kr. i perioden 2018-2021 til nye infrastruktur-projekter, der kan være med til at skabe mere vækst i hele Danmark – Danmark skal hænge sammen.

Derudover vil vi gøre den succesfulde BoligJob-ordning permanent og målrette den til serviceydelser. Den skaber arbejdspladser og er en håndsrækning til pressede børnefamilier.

Vi ved også, at der fortsat ligger et stort arbejde i at få genoprettet tilliden til Skat oven på alt for mange skandalesager. Derfor afsætter vi 5,5 mia. kr. over fire år til bl.a. bekæmpelse af skattesnyd.

Med præsentationen af JobReform II, en ny erhvervs- og iværksætterpakke og nu finanslovsudspillet lægger vi op til et trygt og sammenhængende Danmark!