Økonomi og vækst

Et stærkere Danmark

Foto: Colourbox 

I dag indleder regeringen arbejdet med at fremtidssikre dansk økonomi.

Det sker på et to-dages topmøde på Marienborg, hvor økonomer, tænketanke, erhvervsledere, repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og politikere skal komme med input til, hvordan vi gør Danmark stærkere på vej mod 2025.

Danmark er i dag et stærkt velfærdssamfund. Og det skal Danmark blive ved med at være. Men vækst og velstand kommer ikke af sig selv. Det kræver, at vi tager bestik af, at udviklingen i verden går stærkt - og konkurrencen er stor.  

Vi står over for en række alvorlige udfordringer. Væksten er lav, produktiviteten halter, og det er over 20 år siden, at der i Danmark er blevet skabt en virksomhed med over 1.000 medarbejdere. Samtidig er vores økonomi presset af mange flygtninge, flere ældre og af, at alt for mange er parkeret på passiv offentlig forsørgelse uden for det arbejdende fællesskab.

I kølvandet på den finansielle krise har verden ændret sig. Flere og nye vækstøkonomier slår igennem. De vil have del i velstanden, og de har fart på. Og hvis vi står stille, ja, så løber de fra os. Det kræver handling at gøre Danmark rigere. Det kræver, at vi skaber et mere konkurrencedygtigt Danmark, så det er attraktivt at drive virksomhed og investere i arbejdspladser i Danmark frem for i Tyskland, Sverige eller Polen.

Jeg ser frem til en åben og konstruktiv debat på Marienborg om, hvordan vi i fællesskab kan finde løsninger på, hvordan vi gør Danmark stærkere og sikrer, at vi er rustet til fremtiden. Jo flere input vi får, jo flere perspektiver får vi med, og jo mere målrettet kan vi sætte ind med den 2025-plan, som regeringen præsenterer efter sommerferien.