Sundhed og velfærd

3.4 milliarder til sundhed og ældre

Foto: Venstre

Der er god grund til at være stolte over det løft af sundheds- og ældreområdet, som Venstre i dag har fået hjem med finanslovsaftalen. Med ekstra 3,4 mia. kroner i 2016 kan vi nu styrke en række indsatser på sundheds- og ældreområdet.

Milliardbeløbet skal bl.a. bruges til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Målet er at nedbringe overbelægningen på sygehusene og sikre, at der bliver taget bedre hånd om de ældre både før, under og efter deres sygehusindlæggelse.

I modsætning til den tidligere regering, der forringede behandlingsgarantien, så vil vi nu gøre alvor af, at vi vil sætte patienten i centrum. Det gør vi ved at styrke patienternes ret til hurtig udredning og behandling.

Endnu et fokusområde for regeringen er, hvordan vi helt grundlæggende forbedrer indsatsen over for demente borgere. Som en del af finanslovsaftalen har vi derfor sat gang i arbejdet med at lave en national demenshandlingsplan, som skal fokusere på, hvordan vi sikrer de demente et mere værdigt og trygt liv.

Desuden prioriterer vi hurtigere akuthjælp til alle dele af landet. Vi afsætter derfor en pulje, som regionerne kan søge til bl.a. akutlægebiler.

Vi afsætter i alt 1 mia. kroner til at styrke en værdig ældrepleje. Fremadrettet skal hver kommune lave en værdighedspolitik, og pengene skal gå til indsatser, der understøtter værdighedspolitikken.

Så jo, det kan lade sig gøre at prioritere kernevelfærden selv inden for stramme økonomiske rammer.