Sundhed og velfærd

Daginstitutioner skal være næste skridt i frisættelsen af velfærdssamfundet

Af Troels Lund Poulsen, formand

15. april 2024 kl. 14:35

Venstre og resten af regeringen er godt i gang med at frisætte ældreplejen og folkeskolen. For Venstre er det næste naturlige skridt i frisættelsen af vores velfærdssamfund at sikre en frisættelse af børneområdet og daginstitutionerne.

Mit mål er, at vi giver mere frihed og handlerum til både børnefamilierne og til de ansatte, når det gælder vores dagtilbud. Vores børn og familier har i for lang tid fået for lidt politisk opmærksomhed, hvilket jeg vil lave om på.

Vores daginstitutioner er i dag underlagt en række regler, der ofte lægger for mange bureaukratiske bånd på dedikerede pædagogers pasning af vores børn. Det er en indsats, som i høj grad også bør involvere kommunerne, som har en stor del af regelgrundlaget. Men målet må være at kigge hele vejen rundt. Herunder også hvor staten kan gøre en forskel.

For Venstre betyder børne- og familiepolitikken meget, da vi skal sikre bedre muligheder for de danske familier og dermed et optimalt udgangspunkt for at ruste vores børn. Der er mange udfordringer og paradokser at tage fat i. 

Et af dem er, at de fysiske rammer vi byder vores børn i dagtilbud, er af for lav kvalitet. Det giver et dårligt indeklima for vores børn og deres pædagoger. Derfor præsenterede vi også sidste år forslaget om, at der skal bruges 1 mia. kr. på bedre bygninger og faciliteter for landets daginstitutioner.

De tiltrængte midler til de fysiske rammer og frisættelsen af dagtilbudsområdet er for mig delelementer af den familiepolitisk indsats, som Venstre vil være med til at drive frem. Det skylder vi både ansatte, forældre og især vores børn.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste