Sundhed og velfærd

Fremtidens ældrepleje har friheden, trygheden og den ældre i centrum

Af Troels Lund Poulsen, forsvarsminister og formand, Stephanie Lose, økonomiminister og næstformand samt Hans Christian Schmidt, ældreordfører

30. januar 2024 kl. 11:18

Tirsdag præsenterer regeringen vores samlede forslag til en ny reform af ældreplejen. Det er en reform, som skal sætte ældreplejen fri, give medarbejderne mere tillid og mulighed for at bruge deres faglighed og ikke mindst sætte den ældre i centrum og behandle dem som de voksne mennesker, de er. For Marianne, Tommy, Anker og alle vores andre ældre er om nogen gamle nok til at bestemme selv.

Vores vision er klar: Vi ønsker at sikre en værdig ældrepleje med mere kvalitet, nærvær og mindre bureaukrati. Og det hele starter med selvbestemmelse.

Selvbestemmelse er derfor omdrejningspunktet for fremtidens ældrepleje.

Vores udspil skal sikre, at de ældre får bedre og flere valgmuligheder. Så de bedre kan bestemme selv. Det er store, men også svære skridt, som vil kræve meget af de dygtige medarbejdere og ledere, som er borgeren nærmest. De får med vores udspil både mere frihed og mere ansvar.

Som en del af vores udspil foreslår vi, at brugen af faste teams i ældreplejen udbredes. Det vil understøtte, at det i højere grad er en fast gruppe af medarbejdere, som kommer i den ældres hjem. Det skal bidrage til både mere kontinuitet og helhed i plejen.

Ligeledes får den ældre bedre mulighed for at kunne have medbestemmelse over, hvad dagens besøg skal bruges på. Og samtidig giver vi de ældre flere valgmuligheder. Det gør vi ved at udvide det frie valg, så man i fremtiden også kan vælge en privat leverandør, hvis man skal have genoptræning eller skal igennem et rehabiliteringsforløb.

Og så ligestiller vi offentlige og private leverandører. Det sker bl.a. ved, at vi styrker gennemsigtigheden for afregningen for private aktører, der ønsker at bidrage til vores fælles ældrepleje.

Vi giver mulighed for, at kommunerne i fremtiden kan etablere eller omlægge kommunale plejehjem til en ny type, kaldet lokalplejehjem. Lokalplejehjemmene får samme frihedsgrader som private plejehjem, hvilket blandt andet betyder, at de får mulighed for at tilbyde tilkøbsydelser til beboerne. Dette har almindelige kommunale plejehjem ikke mulighed for i dag.

Vi sikrer også, at det i fremtiden bliver nemmere at etablere friplejehjem i yderområderne samtidig med, at vi forhøjer den årlige kvote for støttede friplejeboliger. 

Og så mindsker vi bureaukratiet. Det sker bl.a. gennem en ny borgernær visitationsmodel og et nyt, forenklet tværkommunalt tilsyn.

Det er en ambitiøs reform. Det er en reform, hvor vi prøver at komme hele vejen rundt, fordi vi mener, at vores ældre fortjener verdens bedste ældrepleje. Det er kun rimeligt, at det er det, vi spejder efter.

Læs mere om regeringens ældrereform her

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste