Sundhed og velfærd

Ny aftale: Børn og unge med psykiske udfordringer skal have hurtigere og bedre hjælp

Af Sophie Løhde, Sundhedsminister og Christoffer Melson, Sundhedsordfører

24. november 2023 kl. 13:32

Vi står i en trivselskrise. Alt for mange børn og unge mistrives. Og alt for ofte udvikler mistrivslen sig til en psykisk lidelse. Det må og skal vi tage hånd om. 

For vi ser stigninger i antallet af børn med ADHD, spiseforstyrrelser, angst og andre psykiske lidelser. Derfor er det et godt og vigtigt skridt, at regeringen har landet en aftale om en bedre og stærkere psykiatri.

En psykiatri, hvor børn og unge i psykisk mistrivsel gribes langt tidligere end i dag, og inden mistrivslen udvikler sig til en psykisk lidelse.

En psykiatri, hvor børn og unge, der har brug for hjælp i børne- og ungdomspsykiatrien, får det hurtigt, og at kvaliteten af behandlingen ikke afhænger af, hvor i landet man bor.

Og en psykiatri, hvor man sikrer en tryg og tæt opfølgning, så ingen føler sig overladt til sig selv, hvis der igen opstår behov for hjælp.

Aftalen, der løfter psykiatrien med knap 600 mio. kr. i 2024, rummer flere dele. Ikke nok med, at vi skal mistrivslen blandt unge til livs, så har vi også fokus på forebyggelse af selvmord og akut hjælp til personer i krise, mere tryghed for medarbejderne samt en plan for mindre brug af tvang i psykiatrien.

Vi har desværre set sager, hvor personer i dyb krise har været til fare for sig selv eller andre, og som har rakt forgæves ud efter hjælp. Det er tragisk hver eneste gang og noget, vi som samfund ikke kan leve med.

Derfor styrker vi den frivillige telefonlinje Livslinien, og vi vil oprette en akuttelefon til mennesker med akut behov for psykiatrisk hjælp.

Det er også helt afgørende, at medarbejderne i psykiatrien kan gå trygt på arbejde. Derfor vil vi øge trygheden og sikkerheden for medarbejderne. Det skal blandt andet ske ved at klæde medarbejderne bedre på til at forebygge og håndtere konflikter og øremærke midler til indkøb af tekniske hjælpemidler, fx overfaldsalarmer.

Aftalen skal ses som et led i regeringens klare ambitioner om at løfte psykiatrien. I andet halvår af 2024 vil regeringen præsentere et samlet udspil til en fuldt finansieret 10-årsplan for psykiatrien frem mod 2030.

Hele aftalen kan læses her: Aftale om en bedre psykiatri.pdf (sum.dk)

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste