Sundhed og velfærd

Ny aftale sikrer flere kræftpatienter tilskud til tandpleje

Af Sophie Løhde, Sundhedsminister

26. januar 2024 kl. 13:59

Regeringen og partierne i Folketinget har indgået en aftale, der giver blandt andre kræftpatienter bedre mulighed for at  få tilskud til tandpleje, hvis de har fået alvorlige tandskader som følge af deres sygdom eller behandlingen af den.

Nogle sygdomstyper og behandlingsformer kan medføre, at patienter kan få store problemer med tænderne. Det gælder fx kræftpatienter, som kan få alvorlige tandskader efter at have fået kemoterapi eller strålebehandling.

De kan i dag søge om tilskud til tandpleje, men den nuværende tilskudsordning har vist sig at være alt for bureaukratisk og omfatter få patientgrupper.

Det har desværre gjort, at mange patienter er endt med at få afslag, fordi de er faldet uden for den snævre målgruppe eller ikke har kunnet leve op til de omfattende dokumentationskrav.

Med den nye aftale bliver ordningen udvidet med flere patientgrupper, samtidig med at den forenkles, så det bliver nemmere at søge om tilskud. I dag er omkring 4.400 patienter omfattet af ordningen. Fremover forventes det, at cirka 10.600 patienter vil indgå i ordningen.

Mange af patienterne befinder sig i forvejen i utroligt sårbare situationer på grund af deres sygdomsforløb, og de fortjener ikke at blive belastet yderligere af store tandlægeregninger. Det er jeg meget glad for, at samtlige af folketingets partier er enige i, og herfra skal der lyde en stor tak for opbakningen.

Regeringen har med Sundhedspakken fra maj 2023 afsat 50 mio. kr. i 2024 og 100 mio. kr. varigt fra 2025 og frem til at udvide og forenkle ordningen, så flere patienter kan få tilskud til deres tandbehandling. Initiativet indgår samtidig i Kræftplan V.

Den politiske aftale vil blive udmøntet i et lovforslag, der forventes at træde i kraft den 1. juli 2024.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste