Sundhed og velfærd

Politisk aftale skal sikre flere medarbejdere i sundheds- og ældresektoren

Af Sophie Løhde, Sundhedsminister og Christoffer Melson, Sundhedsordfører

24. januar 2024 kl. 12:17

Vi står på en brændende platform. Der er allerede i dag stor mangel på sundhedspersonale, og vi ser ind i en fremtid, hvor manglen på arbejdskraft i vores sundhedsvæsen og ældrepleje vil blive endnu større. I 2035 vil der være omkring 200.000 flere ældre end i dag, og der vil mangle op mod 15.000 SOSU-medarbejdere. Hvis vores patienter i sundhedsvæsnet og ældre i samfundet skal have den hjælp og pleje, de har behov for, må vi derfor sikre mere personale.

Derfor har regeringen indgået en bred politisk aftale med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre med 17 konkrete initiativer, der skal gøre det lettere for sundhedsvæsnet og ældreplejen at rekruttere udenlandsk sundhedspersonale.

Vi vil bl.a. smidiggøre ansøgningsprocessen til autorisation, så det bliver nemmere for udenlandske sundhedspersoner - der har et konkret jobtilbud i hånden - at få de nødvendige papirer i orden. På den måde vil de hurtigere kunne træde ind på det danske arbejdsmarked og bidrage.

Konkret vil vi bl.a. indføre en såkaldt short cut-autorisationsproces for udenlandske sundhedspersoner, der er særligt efterspurgte i vores sundhedsvæsen.

Derudover er partierne enige om at tilføje social- og sundhedshjælpere på positivlisten over faglærte. Det betyder, at SOSU-hjælpere kan få opholdstilladelse, hvis de har et jobtilbud, og dermed bliver det lettere for arbejdsgivere at hente SOSU-hjælpere til Danmark. Partierne er i den forbindelse blevet enige om, at der vil være et loft på 1.000 SOSU-hjælpere, der kan komme hertil på ordningen.

For at sikre tilstrækkelig med arbejdskraft i sundhedsvæsnet og ældreplejen har aftalepartierne desuden aftalt at afsøge mulighederne for at indgå partnerskabsaftaler med bl.a. Indien og Filippinerne om målrettet uddannelse og rekruttering af sundhedspersoner.

Der er behov for at tænke i nye baner, hvis vi vil sikre, at der også i fremtiden er tilstrækkeligt veluddannet sundhedspersonale til at tage sig af vores syge og ældre.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste