Fødevarer og landbrug

Pressemeddelelse: Borgerligt landbrugsudspil sikrer jobs og er mere ambitiøst på klima

10. september 2021 kl. 06:02

Landbruget skal udlede langt mindre end det gør i dag uden at skævvride Danmark og uden at flytte arbejdspladser og aktivitet til udlandet uden gevinst for klimaet. Derfor skal der investeres i at omstille det danske fødevareerhverv, som er en vigtig, dansk styrkeposition, der bidrager stort til det danske samfund.

Regeringen vil derimod lave grøn omstilling ved at feje benene væk under tusinder af arbejdspladser i det danske fødevareerhverv – det vil gå hårdt ud over især landdistrikterne. De borgerlige partier har med et nyt, konkret og samlet udspil samme ambitioner på kvælstof, og vi vil mere på klima, end regeringen vil i deres udspil.

De borgerlige partier Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance vil udvikle det danske fødevareerhverv samtidig med, at der laves en grøn omstilling. Med en ny, konkret plan, er partierne med deres partiformænd i spidsen enige om, at matche regeringens ambitionsniveau hvad angår reduktioner af kvælstof, mens ambitionerne på klima er højere ved især at udtage mere lavbundsjord, hvilket - set i forhold til regeringen - også bidrager mere varigt. Og det skal ske uden at rundbarbere erhvervet, for så underløber man konkurrenceevnen fuldstændigt.

Dermed adskiller de borgerlige partier sig markant fra regeringen, som foreslår, at landbruget – til forskel fra industrien og energisektoren – stort set selv skal finansiere alle ændringer ved at omlægge landbrugsstøtten. Det vil ramme fødevareproduktionen hårdt. Faktisk så hårdt, at Landbrug & Fødevarer anslår, at 14.000 arbejdspladser vil forsvinde i forhold til det oprindelige udspil. Og det er landdistrikterne, som især rammes af regeringen, hvor der mange steder i forvejen kan være langt mellem jobmulighederne

”Det vil ramme hele fødevarebranchen og koste mange, mange tusinder af jobs i sektoren, når regeringen kalder det grøn omstilling i Danmark at jage danske virksomheder og produktion ud af landet. Det giver ingen mening, for vi producerer nogle af verdens mest klimaeffektive fødevarer i Danmark. Og verdens befolkning spiser ikke mindre af den grund, så klimaaftrykket kan endda blive større”, siger de fem partiformænd Jakob Ellemann-Jensen, Venstre, Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, Søren Pape Poulsen, Det Konservative Folkeparti, Pernille Vermund, Nye Borgerlige og Alex Vanopslagh, Liberal Alliance i en fælles udtalelse.

”Regeringens udspil vil koste arbejdspladser i de egne af Danmark, hvor det ofte er svært at skabe nye. Regeringens ønske om, at fødevareerhvervet skal fodres med sin egen hale, er dybt skadelig. Derfor spiller vi nu ud med et klart, borgerligt alternativ med høje, grønne ambitioner, men hvor vi er villige til at investere i en grøn omstilling af en sektor, som er afgørende for Danmark”, siger de fem partiformænd i udtalelsen.

De fem partier går derfor til de videre forhandlinger med et fælles udspil. De er enige om, at der skal investeres anslået 750 mio. kr. årligt i de kommende år for at understøtte den grønne omstilling. Regeringens udspil lægger op til at udtage 88.500 hektar lavbundsjorde og randarealer. Med dette udspil vil de borgerlige partier udtage 100.000 hektar.

Da man indgik en aftale for energi og industri blev forligspartierne enige om fremadrettet, at investere ca. 1,3 mia. kr. årligt i grøn omstilling. Tilsvarende brugte man 3,4 mia. kr. i aftalen fra grøn transport frem mod midtvejsevalueringen i 2025. Det viser, at der også i andre sektorer skal investeres, for at man kan lave en grøn omstilling, som tager hensyn til jobskabelsen.

Læs hele det konkrete udspil ”Fremtidens fødevarer er grønne og fra Danmark”.

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste