Fødevarer og landbrug

Landbruget skal skabe mere vækst og flere arbejdspladser

Foto: Colourbox

Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fremlægger i dag en ny fødevare- og landbrugspakke med 16 konkrete forslag, der skal gøre det nemmere og billigere at drive fødevare- og landbrugsvirksomhed i Danmark.

Fødevare- og landbrugspakken skal munde ud i mere vækst og flere danske arbejdspladser, siger Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen.

- Landbrugs- og fødevaresektoren har et stort vækstpotentiale, som vi ikke udnytter i dag, fordi der er for meget bureaukrati, for strenge regler og for mange unødige omkostninger. Vi har muligheden for at øge eksporten med op mod 50 milliarder kroner og skabe op mod 25.000 arbejdspladser i løbet af de næste fem år. En væsentlig forudsætning for at opnå det er, at landmændene får mulighed for at gøde noget mere på markerne, siger Erling Bonnesen.

De tre partier foreslår således bl.a. at udfase de vidtgående danske særregler for gødning, så det bliver muligt at gøde mere på de robuste og holdbare jorde. Det vil betyde, at Danmark kan producere flere og bedre fødevareprodukter.

Derudover rummer fødevare- og landbrugspakken bl.a. et forslag om at forbedre konkurrencevilkårene for de danske svineproducenter ved at lade dem have flere dyr per hektar jord op til det tilladte niveau i EU. Det vil øge svineproduktionen i Danmark, skabe vækst for landmændene og arbejdspladser på slagterierne og i afledte erhverv.

- Når Danmark går længere end en række andre EU-lande, så går det ud over vores konkurrenceevne med tab af arbejdspladser til følge. Vi har lyttet til de landmænd, som har svært ved at forstå, hvorfor deres europæiske konkurrenter har mere lempelige vilkår end her i landet. Og vi gør det på en måde, hvor der også bliver taget hånd om miljøet. Jeg vil også gerne understrege, at der med det her forslag ikke kommer flere grise i en sti eller flere køer i en kvægstald end efter de nuværende regler, og dermed er kravene til dyrevelfærden nøjagtig de samme, siger miljøordfører Henrik Høegh.

Ifølge Finansministeriet vil den højere svineproduktion øge eksporten med 2,2 mia. kr. og sikre ca. 2.000 nye arbejdspladser.

Du kan læse mere om alle 16 forslag her