Fødevarer og landbrug

En god dag for landbruget - og miljøet

Foto: Colorbox

I dag har vi taget et stort første skridt mod nye rammer for dansk landbrug og dansk miljø. Og derfor er det en god dag i dag.

Med dagens vedtagelse af fødevarepakken i Folketinget sikrer vi nemlig, at danske landmænd får bedre rammer. Rammer, der skal bruges til at producere flere gode, danske fødevarer, til at sikre arbejdspladser i alle egne af Danmark og til at sikre eksportindtægter til landet.

DEL DEN GODE NYHED PÅ FACEBOOK HER

Den danske fødevaresektor beskæftiger allerede i dag 140.000 personer og står for ikke mindre end en fjerdedel af den samlede danske eksport. Vi skal sikre, at Danmark fastholder og udvikler den meget vigtige position – og fødevarepakken kommer til at give en markant værditilvækst til Danmark.

Med fødevarepakken indfører vi en helt ny måde at regulere landbruget på, og vi udfaser undergødskningen. Det betyder, at vi sikrer flere afgrøder og produkter, fordi landmændene ikke længere skal udsulte deres planter.

Selv om der har været virkelig meget debat i de sidste par uger om begreber, man ellers ikke hører så ofte i dansk politik - kvælstofudledning og baselineeffekter – så er der én ting, der står klart: Den nye regulering betyder, at vi både kan lave flere og bedre fødevarer i Danmark – samtidig med, at vi samlet belaster miljøet mindre.

Det burde alle – også de røde partier i Folketinget – faktisk kunne støtte op om. For Danmark har både brug for en stærk fødevaresektor og et godt miljø. Og vi er på vej i den rigtige retning, når det gælder begge dele.