Venstre

Finanslov 2019 - Velfærd, udlændinge, pension, miljø, lov og orden

Venstres næstformand, finansminister Kristian Jensen, har ledet forhandlingerne om finansloven. Foto: Flemming Leitorp

Så er den her! Finansloven for 2019 er på plads, og det har endnu en gang været et intenst forhandlingsforløb. Resultatet har dog været værd at vente på, for regeringen og Dansk Folkeparti har landet en rigtig god aftale, der rækker langt ind i fremtiden

Vi øger de ældres pension mærkbart. Vi sikrer, at de ældre vil få mere ud af at arbejde, og at alle danskere på overførselsindkomst får deres egen pensionsopsparing.
 
Vi sætter en ny kurs for udlændingepolitikken. Asylansøgere skal være selvforsørgende, mens de er i Danmark. Samtidig skal de vide, at de kun har midlertidigt ophold i Danmark i den periode, hvor de ikke kan være i deres eget land. Utilpassede og kriminelle udlændinge placeres på en ø, mens de venter på udvisning.
 
Kernevelfærden prioriteres markant, bl.a. via en styrket indsats over for ensomme ældre og via bedre forhold i daginstitutioner med mange udsatte børn.
 
Erhvervslivet får bedre forhold gennem lettelse af en række afgifter. Det vil bl.a. fremme den grønne omstilling ved at udnytte den grønne el til varme i sommerhuse og reducere grænsehandlen ved at sænke afgifterne på øl og vin.

Dertil kommer igangsætning af vejprojekter i mange dele af landet. Endelig styrker vi skattevæsenet markant og øger bagmandspolitiets kontrol med hvidvask.
 
Vi leverer resultater til gavn for danskerne - og styrker både frihed og fællesskab.