Venstre

Dansk inspiration til et andet Sydafrika

Foto: Bent Nicolajsen, DLPD
Folketingsmedlem Hans Andersen med delegationen fra Democratic Alliance (DA)

Af Danish Liberal Democracy Programme (DLPD)

12. september 2023 kl. 13:34

Det liberale ståsted har yderst svære vilkår i et land plaget af statslig centralisering og korruption, men i Sydafrika kæmper partiet Democratic Alliance, DA, dagligt for at liberalisere den offentlige sektor, så borgernes penge ikke havner i de forkerte lommer. Gennem DLDP har en delegation fra DA i september besøgt Danmark og Venstre, og politikerne er taget hjem med ny indsigt, brugbar inspiration og en fornyet tro på, at deres politiske linje kan slå igennem ved valget i 2024.

Danish Liberal Democracy Programme er en selvstændig organisation med tæt forankring i Venstre. Siden 2012 har DLDP gennem partnerskaber med liberale partier i udviklingslande arbejdet for at styrke demokratiet og udbrede erfaringer med tværpolitisk samarbejde og aftaler.

Democratic Alliance er Sydafrikas største oppositionsparti og har siden 2018 været partner med DLDP, som også arbejder med det liberale parti i Nordmakedonien samt med samarbejde på tværs af de politiske partier i Kenya. Sidstnævnte gennemføres i samarbejde med Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og SF.

”Vores partnerskaber med partierne ude i verden handler både om organisation og politik. Det politiske klima i udviklingslandene er ofte præget af ustabilitet i form af mistillid, manglende samarbejde og sågar vold og trusler. Vores bidrag er at give partierne nye redskaber, så de langsomt kan opbygge relationer på tværs samt styrke deres egen organisation. Målet er at få politik til at handle om politik og at få skruet op for det interne demokrati i partierne”, siger Bent Nicolajsen, der er programme manager i DLDP.  

Korruption og kortsigtede løsninger  
”Vejen til frihed” var titlen på Nelson Mandelas selvbiografi. Men meget er gået skævt i det regerende parti ANC, siden Sydafrikas landsfader døde. Borgmesteren fra kommunen George i provinsen Western Cape siger det meget direkte efter et besøg på Københavns Rådhus:

”Vores land er ved at bukke under for korruption. På alle niveauer sørger ANC for at indsætte sine egne folk – venner og familie. Resultatet er umodne og uerfarne politikere, der træffer meget kortsigtede beslutninger. I Sydafrika har vi brug for en fornyet erkendelse af, at politikerne er til for borgerne. Ikke omvendt”, siger Leon van Wyk, der beskriver ANC som et parti uden ideologisk fundament, hvis ledere har mistet både deres politiske og moralske kompas.

Energimangel præger hverdagen
Delegationens seks dage lange ophold i Danmark har ført dem fra Esbjerg over Odense og videre til København. Undervejs har de besøgt virksomheder og haft møder med politikere. De tre overordnede emner har været partistruktur med fokus på lokalforeningernes betydning, samarbejde i koalitioner og ikke mindst den grønne omstilling.

Lisa Walser fra DA’s hovedpartiorganisation fortæller:

”Korruption har lammet hele Sydafrikas energi-infrastruktur. Regeringen har fuld kontrol gennem det statslige energiselskab Eskom, hvor skiftende ledelser udpeget af ANC har tømt kassen. Siden 1998 er der ikke foretaget investeringer, og der udføres kun nødtørftigt reparationer. Det har kastet vores befolkning ud i en energikrise og en overlevelseskamp. Strømmen går flere gange dagligt – ofte er vi uden elektricitet i to timer ad gangen. Virksomheder og forretninger kan ikke arbejde og producere, og nu udebliver udenlandske investeringer”.

Beverley van Reenen nikker. Hun er byrådsmedlem i storbyen Cape Town med 3,7 millioner indbyggere.

”Situationen er desperat, så energiforsyning bliver det store tema i valgkampen i 2024. I DA kæmper vi for en decentralisering af energiforsyningen, så pengene ikke forsvinder, og så borgerne kan stille lokalt valgte politikere til regnskab. Og på landsplan vil vi bekæmpe ANC’s røgslør, hvor energi er fordelt på hele tre ministerier, så sagerne kan cykle rundt, uden at nogen tager ansvar eller forholder sig til problemerne”.

I Danmark har delegationen set og hørt mere om etablering af vindkraft, solcelleanlæg og fjernevarme. Som et forsøg på at blive uafhængig af Eskom har borgmester Leon van Wyk sørget for, at trafiklysene i hans kommune nu kører på solceller. De liberale sydafrikanske lokalpolitikere med meget gerne længere ned af den vej.

Kæmper for et frit marked
Democratic Alliance er medlem af Liberal International, og delegationen er overbevist om, at den liberale vej kan føre Sydafrika tilbage på sporet. Flere beslutninger skal ud til provinser og kommuner, og private entreprenører på frie markeder skal kunne konkurrere om el, transport og andre vitale samfundsfunktioner.

Blandt de Venstre-folk, som har bidraget til at inspirere de fem sydafrikanere, er gruppeformændene Kurt Bjerrum fra Esbjerg og Claus Houden fra Odense, Anton Yding og Jesper Kofoed fra Venstres Landsorganisation, viceborgmester Anette Mortensen fra Stevns, beskæftigelsesborgmester i København Jens-Kristian Lütken samt folketingsmedlem Hans Andersen.

 

Dansk inspiration

LOF lægger lokaler til, da gruppen tager sig tid til at reflektere over ugens mange input. Her er de vigtigste ting, de tager med sig hjem til Sydafrika.

Lokalforeninger:

  • At opstilling af kandidater i Venstre sker lokalt, hvilket sikrer medlemmerne stor indflydelse
  • At den siddende V-borgmester eller V-spidskandidat kan udfordres hvert år på opstillingsmødet og dermed ”væltes”.
  • At opstilling af folketingskandidater hvert år skal genbekræftes. Er medlemmerne ikke tilfredse med indsatsen, kan kandidaten erstattes.

Lokalpolitik:

  • At en kommune kan være i direkte dialog med virksomhederne i området mhp. beskæftigelse.
  • At dele af energipolitikken også kan besluttes lokalt.

Koalitioner og samarbejde:

  • At selv om et parti har fuldt flertal, så skal man lytte og samarbejde.
  • At man aldrig skal være ultimativ forud for forhandlinger.

Energipolitik og grøn omstilling:

  • At Danmark har et uafhængigt klimaråd, som ikke driver lobbyisme
  • At politikerne i Danmark arbejder med planer 20-40 år ud i fremtiden, som så bliver rettesnoren for god sagsbehandling, budgetdisciplin og vedligeholdelse af anlæg.

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste