Mere frihed til selv at bestemme

Danskerne fortjener flere muligheder

Vi tror på, at du er den bedste til at træffe beslutninger for dig selv. Om det drejer sig om retten til at vælge gymnasie, til at vælge dit plejehjem eller til at vælge, hvor dine børn skal gå i skole, så skal valget være dit.  

Valg kræver muligheder, og det betyder, at du skal have noget at vælge imellem. Derfor er det vigtigt for os, at vi giver bedre muligheder for frit valg – uanset om vi taler skoler, plejehjem eller noget helt tredje.  
 

Mere frihed til vores ældre

I dit livs efterår vil vi give dig mere frihed og flere muligheder. Du skal have friheden til at vælge, hvor du vil bo som ældre, og hvordan du vil hjælpes. Og staten skal ikke diktere hverken omgivelser eller aftensmad. I Venstre mener vi nemlig, at vores ældre er gamle nok til at bestemme selv.

 

Mulighederne tilbage til vores børn og unge

Vores unge er ansvarlige, og de er engagerede i deres fremtid. Derfor skal de unge mødes med mere tillid og flere muligheder - mindre tvang og færre forbud.

Derfor har det også været vigtigt for os at rulle tvangsfordelingen af gymnasieeleverne tilbage, så det ikke er forældrenes indkomst, der afgør, hvor de unge skal gå på gymnasium, ligesom det har været vigtigt for os at sætte folkeskolen fri, så det vigtigste kommer i fokus: elevernes faglige udvikling, dannelse og trivsel. 

Og så skal det være nemmere for vores unge at få et fritidsjob. Reglerne i dag spænder ben for vores unges mulighed for at have et fritidsjob. Derfor har Venstre og regeringen fremlagt et udspil til en forenkling af reglerne. 
 

Bedre vilkår for iværksættere

Venstre vil gøre det lettere at være iværksætter og selvstændig i Danmark med regeringens iværksætterstrategi. Administrativt bøvl og konkurrenceforvridende skatter skal ned. Mulighederne for at skabe vækst og nye arbejdspladser skal op.