Konsekvente krav til udlændinge

Vi skal stille krav til de udlændinge, der vælger at være her

Udlændinge, der vælger at være i Danmark, skal tage det danske samfund til sig. Integration er et personligt ansvar, og vi skal som samfund turde stille konsekvente krav: Hvis man vil være i Danmark, skal man lære dansk, acceptere de danske værdier og forsørge sig selv. Det er kun fair.

Venstre vil afskaffe højere ydelser til arbejdsløse indvandrere

I dag står alt for mange indvandrere uden for arbejdsmarkedet. Det koster hvert år det danske samfund 17 mia. kr. Alligevel har regeringen valgt at give 2.000 kr. mere om måneden til især arbejdsløse indvandrere. Det betyder, at det i højere grad kan betale sig at blive hjemme, i stedet for at gå på arbejde. Venstre vil den anden vej: Flere indvandrere skal bidrage på arbejdsmarkedet.

Venstre vil indføre arbejdspligt

Når man kommer til Danmark, skal man mødes med klare forventninger og et krav om, at man finder sig et arbejde eller en uddannelse. Venstre vil også indføre en arbejdspligt for indvandrere i kontanthjælpssystemet, uanset om de har været i Danmark i tre måneder eller i mange år.

Venstre vil straffe kriminelle hårdere

Det danske samfund skal være mindre eftergivende over for kriminelle, herunder kriminelle udlændinge. Vi skal straffe forbrydelser som vold og voldtægt markant hårdere, vi skal sætte skarpt ind over for social kontrol i hjemmet og blive markant bedre til at udvise kriminelle udlændinge.

Udlændinge

Flere indvandrere og flygtninge skal bidrage til fællesskabet

Integration starter med et individuelt ansvar. Det handler om, at man vælger Danmark til. At man lærer det danske sprog. At man tager danske værdier og normer til sig. Og at man bliver en aktiv del af fællesskabet i Danmark.

Konsekvente krav til udlændinge