Det skal kunne betale sig at arbejde

Venstre vil sikre, at det kan betale sig at arbejde

For over 225.000 danskere kan det ikke i tilstrækkelig grad betale sig at arbejde. Det er ikke rimeligt over for de mange danskere, som får en for lille gevinst ud af hver morgen at stå op for at tage på arbejde. Derfor er det vigtigt for Venstre, at vi får sænket skatten på arbejde, så vi belønner de mange hårdtarbejdende danskere, og så det bliver mindre attraktivt at vælge sofaen frem for arbejdsmarkedet.
 

Venstre vil belønne unge og ældre, der vil yde en ekstra indsats

Guleroden for at bidrage til velfærdssamfundet skal gøres større for både unge og ældre. Studerende skal have mulighed at tjene mere ved siden af SU’en, og det skal gøres muligt for ældre at arbejde uden at blive trukket i folkepensionen.
 

En ny og mere fri beskæftigelsesindsats

Vi er ikke gode nok til at hjælpe ledige i arbejde. Der er brug for et fundamentalt opgør med den måde, som vi gør tingene på. Derfor har Venstre foreslået at nedlægge jobcentrene, som vi kender dem, og starte forfra med at skabe en ny og mere fri beskæftigelsesindsats. Hvor den enkelte ledige er i fokus. Og hvor dem, der kan og vil selv, får en langt større grad af frihed til at indrette den indsats, som de mener vil bringe dem tættere på et arbejde.