Mere tid, bedre pleje, fast personale og mere frit valg til vores ældre

Vores ældre er gamle nok 
til at bestemme selv

Vi skal skabe et samfund, hvor danskerne i langt højere grad selv kan vælge, hvad der passer lige præcis til dem. I Venstre mener vi, at danskerne er eksperter i deres eget liv. Det der er bedst for den ene, er ikke nødvendigvis det bedste for den anden. Det gælder også vores ældre medborgere, som alt for ofte ikke har et reelt frit valg.

I Venstre vil vi sikre flere muligheder for de ældre og mere frihed for de dygtige medarbejdere i ældreplejen. Det gælder både i forhold til konkrete tilbud, som den ældre er visiteret til, f.eks. hjemmehjælp, genoptræning og rengøring eller - når det kommer dertil - hvor man gerne vil bo. 

Frit valg giver flere muligheder og sund konkurrence skaber højere kvalitet, og det er de 
grundlæggende tanker, vi baserer vores arbejde med at forbedre ældreplejen på.

Om den ældrepleje så bliver leveret af det offentlige eller det private, er mindre vigtigt. For vi mener ærligt talt, at vores ældre er gamle nok til at bestemme selv.

For Venstre er det ikke nok bare at bruge flere penge på ældreplejen. Ved at lade de ældre bestemme mere selv sikrer vi, at midlerne bliver brugt klogere, end de bliver i dag. For det er ikke systemet, der er eksperter i, hvordan 85-årige Anker får en værdig alderdom. Det er Anker selv.  

Sådan skaber vi en mere værdig ældrepleje
Venstre og Regeringen har præsenteret en omfattende reform af ældreplejen, der sigter mod at styrke ældreplejen og give større medbestemmelse til de ældre medborgere og så mener vi, at vores dygtige medarbejdere fortjener, at vi i højere grad møder dem med tillid til deres faglighed i stedet for kontrol.

 • Vi udvider det frie valg
  Så de ældre får ret til selv at vælge leverandører til genoptræning og rehabilitering efter serviceloven. Vi skal skabe flere muligheder for de ældre, men vi skal også skabe sunde vilkår for, at kompetente private aktører kan bidrage til vores velfærd, hvis de ønsker det.
 • Sløjfe krav til visitation
  I fremtiden vil tildelingen af de mest basale hjælpemidler ikke længere kræve visitation. Hvis Anker siger, at han har brug for en rollator, så stoler vi på, at Anker har brug for en rollator.
 • Gøre det nemmere at oprette friplejehjem 
  Vi sikrer, at det bliver, nemmer for private virksomheder at oprette friplejehjem. Det er vigtigt, at der er mange forskellige og gode tilbud for ældre, der flytter på plejehjem. Derfor ønsker vi at styrke mulighederne for at etablere friplejehjem, særligt i yderområderne. Konkret vil vi give 100 pct. statsgaranterede lån til etablering af friplejehjem.
 • Mindre tilsyn mere sund fornuft
  Vi vil nedbringe antallet af kommunale tilsyn markant. Ældreområdet er i dag underlagt så mange tilsyn, at det har ført til et kontrolregime med alt for meget unødvendig dokumentation. I fremtiden skal vi kun føre tilsyn, når det faktisk giver mening og tilsynet skal i højere grad sikre dialog og læring lokalt.
 • De ældre skal selv vælge
  Fremover vil de ældre, som er visiteret til hjemmepleje, i højere grad selv skal kunne vælge, hvad de gerne vil bruge den visiterede tid til. Det skal ske med udgangspunkt i den ældres behov og medarbejderens faglige vurdering, så der kan tages et opgør med minuttyranniet.
 • Nye lokalplejehjem
  Vi vil gøre det muligt for kommuner at oprette lokalplejehjem – plejehjem, som er kommunalt ejede, men som i rammer og praksis er ligeså frisatte som private plejehjem.
 • Tættere samspil med civilsamfundet
  Vi ved, at mange plejehjem har gavn af de lokale foreninger og fællesskaber. Disse erfaringer skal vi spæde ud, så de lokale fællesskaber spiller en større rolle end i dag. Derfor vil vi nedsætte et nationalt partnerskab om det gode ældreliv. Det skal bidrage til, at ældre i sårbare situationer, kan blive en del af civilsamfundet og foreningslivet.

Det er på tide, at vi begynder at behandle vores ældre som de voksne mennesker, de er. Bag dem ligger et liv, hvor de altid selv har valgt deres vej i forhold til uddannelse, arbejdsliv, familieliv – ja, alting.

Er man så ikke gammel nok til at vælge selv?

Det synes vi i Venstre i hvert fald.

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste