Et sundhedsvæsen, der sætter dig først

Danskerne fortjener et endnu bedre sundhedsvæsen

I Venstre vil vi have et sundhedsvæsen, hvor patienten er vigtigere end systemet. Derfor har vi de sidste 25 år sikret, at du i dag kan komme i privat behandling, hvis det offentlige ikke kan levere. Vi har investeret massivt i kræft- og hjertepakker. Vi har givet patienterne rettigheder. Nedbragt ventelisterne og meget mere.

Desværre er udviklingen gået i stå. Under Mette Frederiksen er ventelisterne vokset, patientrettighederne er udvandet og systemet er blevet vigtigere end patienten. Vi vil en anden vej – vi vil tilbage til, at det er mennesket før systemet som du også kan læse i Venstres sundhedsudspil 'Et styrket sundhedsvæsen med borgeren i centrum'.
 

Venstre vil sikre flere læger

Der mangler læger i Danmark. Alt for mange har for langt til konsultation eller tjek – og alt for mange har ikke nogen mulighed for at vælge en anden læge, hvis de vil det. Derfor vil Venstre sikre 1.500 nye praktiserende læger, der skal hjælpe patienterne i nye og moderne sundhedshuse over hele landet.

Venstre vil sikre flere praktiserende læger tættere på patienterne.
 

En akutpakke til sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet står i en akut medarbejderkrise. Det betyder bl.a., at behandlinger og operationer udskydes for tusindvis af danske patienter. Og det betyder, at det er svært for sundhedsvæsenet at komme i bund med de lange ventelister.

Derfor har Venstre fremlagt en kriseplan, som skal bidrage til at skabe et bedre arbejdsmiljø på sygehusene og til at rekruttere og fastholde sundhedspersonale.

Klik her og læs hele vores forslag.

 

Venstre vil forkorte ventelisterne

Ventelisterne er steget markant under den nuværende regering. Vi vil sikre en stærk behandlingsgaranti, så du hurtigere kan blive udredt og få den behandling, du fortjener. Og vi vil sikre, at køen bliver så kort som muligt, så behandlingen kan komme i gang så hurtigt som muligt.

Venstre foreslår en samlet pakke til reducering af ventelisterne.
 

Venstre vil gøre det nemmere at få børn

I dag er mulighederne for fertilitetsbehandling for ufrivilligt barnløse slet ikke gode nok, og ventetiderne er lange. Vi vil ikke blot forkorte behandlingstiden. Vi vil også øge antallet af fertilitetsforsøg og give adgang til betalt fertilitetsbehandling til barn nummer to, så det bliver lettere at få en lillebror eller -søster.

Venstre vil sikre bedre hjælp til ufrivilligt barnløse.
 

Flere rettigheder til fødende

Venstre ønsker at styrke de fødendes muligheder og rettigheder i det danske sundhedsvæsen. Det skal være en god og tryg oplevelse at føde i Danmark.

Venstres sundhedsudspil: Et sundhedsvæsen som rykker tættere på dig
Sundhed

Et styrket sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Læs Venstres sundhedsudspil der også indeholder en reel og markant styrkelse af psykiatrien med 4 milliarder kroner.

Venstres sundhedsudspil