Vi skal tage større ansvar for Danmarks sikkerhed

Frihed er ikke en selvfølge

Vi skal passe på Danmark. Vores demokratiske verdensorden er sat under pres af lande, der ser stort på de internationale spilleregler. Hvor befolkningen er under streng kontrol, og demokratiet sat ud af kraft. Vi har i Vesten længe taget friheden for givet, og det er blevet udnyttet.
 

Venstre vil styrke og modernisere forsvaret

Danmark og andre demokratiske lande skal vise, at vi står vagt om de liberale og demokratiske værdier, som er forudsætningen for en fredelig og tryg verden. Derfor skal Danmark også bruge 2% af vores BNP på forsvaret, så vi lever op til vores forpligtelse til NATO. Vi skal være en solid alliancepartner.
 

Venstre vil bidrage til en mere fredelig verden

Verden er fuld af stormagter med diktatorer i spidsen, der hverken respekterer landegrænser eller menneskeliv. Vi kan ikke bare se på, mens de behandler andre nationer, som det passer dem. Danmark skal aktivt deltage i internationale initiativer, der har til hensigt at fremme fred, demokrati og frihedsrettigheder.
 

Venstre ønsker at passe på dem, der passer på os

Indsatsen i Afghanistan har været en af Forsvarets største og mest krævende internationale missioner hidtil. I alt 44 danske soldater mistede livet i Afghanistan, og selv om de fleste er kommet styrkede hjem, så har vi også mange med fysiske eller psykiske skader efter indsatsen. Det skal vi tage hånd om. Venstre vil styrke indsatsen for vores lands veteraner.