Forsvar

Ny aftale styrker dansk forsvar med investeringer for 95 mia. kr.

Af Troels Lund Poulsen, forsvarsminister og formand for Venstre, og Peter Juel-Jensen, forsvarsordfører

30. april 2024 kl. 21:19

Regeringen har tirsdag sammen med partierne i forligskredsen aftalt et nyt økonomisk løft af Forsvaret. Samlet betyder aftalen investeringer på knap 95 mia. kr. i en tung brigade, luftforsvar, HR-initiativer og en ny og udvidet værnepligt med fuld ligestilling.

Vi ser desværre i disse år et forværret trusselsbillede mod Danmark og vores allierede i NATO. Rusland ruster sig til langvarig krig, og indenfor få år kan de udgøre en trussel mod et NATO-land.

Det er derfor afgørende, at vi med dagens aftale styrker Danmarks forsvar yderligere, så fremtidige generationer kan nyde den samme trygge opvækst, som vi har fået. Det gør vi med nye investeringer, bedre forhold for vores soldater og langt flere værnepligtige i en fuldt ligestillet værnepligt.

Det ekstraordinære løft af Forsvaret skal blandt andet bruges til at sætte tempo på opbygningen af en tung brigade – altså en brigade, der udgøres af både kampvogne, infanterikampkøretøjer og op til 6.000 soldater. 

Vi skal også etablere et jordbaseret luftforsvar. Det vil bestå af to kortrækkende og ét langtrækkende luftforsvarssystem, der kan forsvare mod f.eks. missiler eller langtrækkende artilleri. I dag er Forsvarets luftforsvar begrænset til skibe og kampfly, så dette er en markant forbedring af Forsvarets kapaciteter og medvirker samtidigt til, at vi opfylder endnu et af NATO’s styrkemål til Danmark.

Værnepligten kommer til at gælde for begge køn, fordi opgaverne samlet set løses bedst i Forsvaret, hvis vi kan trække på alle kvalificerede unge - både mænd og kvinder.  
Forsvarsminister Troels Lund Poulsen og forsvarsordfører Peter Juel-Jensen

Et stærkt forsvar udgøres dog ikke kun af materiel. Det handler mindst lige så meget om mennesker.

Derfor er det vigtigt, at Forsvaret bliver bedre til at rekruttere og især fastholde personel, og at vi udvikler Forsvaret generelt til at blive en endnu bedre og mere attraktiv arbejdsplads. Det sker bl.a. med en ny ansættelsesform, hvor der er ret til betalt uddannelse efter et antal år, en udbredelse af ordningen med faglærte konstabler og en officersuddannelse som professionsbachelor. 

Aftalen indeholder også en ny udvidet værnepligt med fuld ligestilling. Det betyder, at den almindelige værnepligtsperiode forlænges fra de nuværende 4 måneder til 11 måneder, og at vi indkalder op til 7.500 værnepligtige til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen hvert år. Værnepligten kommer til at gælde for begge køn, fordi opgaverne samlet set løses bedst i Forsvaret, hvis vi kan trække på alle kvalificerede unge - både mænd og kvinder. 

Netop her var der bump i forhandlingerne, da Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance var klar til at tage hele forsvarsforliget som gidsel, fordi de stod alene imod at indføre ligestilling på værnepligten. Den kompromisløshed kunne i værste fald ende med at blokere for nødvendig fremdrift indtil efter næste folketingsvalg. Det har Forsvaret ikke tid til. Det har Danmark ikke tid til, når man ser på den russiske oprustning. 

Derfor er forliget nu delt i to: En samlet aftale for alle elementer på nær fuld ligestilling af værnepligten, som løses i en forligskreds på siden af den store aftale. Det var vigtigt for os, at vi ikke splitter opbakningen til Forsvaret over noget, som viste sig så håndterbart, da Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance nu både bakker op om langt flere værnepligtige og langt længere værnepligt, fuld ligestilling i fht. vilkårene for værnepligtige soldater og at alle unge – uanset køn – skal til session.

Vi valgte en løsning, som gennemfører mest muligt af Venstres politik og i praksis kun udskyder det ene element, at både unge mænd og kvinder skal trække i trøjen med 12 måneder. Derfor glæder vi os over, at der nu er indgået en bred og ansvarlig aftale, der kan skabe ro om Forsvaret. Det skylder vi ikke bare Forsvaret og soldaterne, men også vores allierede i NATO.

Tak til de partier, som viste sig ansvarlige omkring det at styrke Forsvaret.

 

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste