Økonomi og vækst

Vi skal overimplementering af EU-regler til livs

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen

Det skal være slut med at gøre livet sværere for danske virksomheder ved at være mere restriktive og hurtigere til at indføre nye EU-regler end de lande, vi konkurrerer med. Det koster vækst og arbejdspladser. 

Regeringen nedsætter derfor et nyt implementeringsudvalg, der skal sikre, at danske virksomheder ikke udsættes for unødigt skrappe regler og regulering.

Venstres erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen glæder sig over initiativet, som skal få flere virksomheder til at se vækstmuligheder i Danmark.

- Det er meget positivt, at vi nu får et udvalg, der tidligt opsnapper ny EU-lovgivning og målrettet tænker i, hvilke konsekvenser ny EU-lovgivning måtte have for dansk erhvervsliv. Det gør, at vi kan reagere politisk langt hurtigere, end det hidtil har været tilfældet, siger Torsten Schack Pedersen.

Den danske transportvirksomhed DSV valgte i 2013 at placere et 100.000 kvm. stort trafikcenter i Landskrona på den svenske side af Øresund. Et byggeri, der hurtigt skabte hundredevis af arbejdspladser. Dengang udtalte virksomheden, at man fravalgte Danmark, bl.a. fordi det ville have været 20 mio. kr. dyrere, da Danmark har valgt at stille skrappere krav til brandsikkerhed end vores nabolande. Og det er ærgerligt, siger Torsten Schack Pedersen.

- Det er et lysende eksempel på, at overimplementering koster arbejdspladser. Jeg er meget glad for, at vi nu kommer i gang med at sikre, at danske virksomheder som udgangspunkt ikke underlægges skrappere regler end vores nabolande, så vi for fremtiden sikrer danske virksomheder en bedre konkurrenceevne og flere danske arbejdspladser, siger Torsten Schack Pedersen.