Økonomi og vækst

Vi holder hånden under Danmark

Af Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen

I dag indgik Venstre sammen med regeringen og en række andre partier en aftale, der skal være med til at holde hånden under Danmark i den nuværende coronakrise. 

Det sker blandt andet ved at udbetale de sidste to uger af danskernes opsparede feriepenge og ved at styrke eksporten med 1,7 mia. kr. til fastholdelse af mulighederne for såvel små som store eksportvirksomheder.

Jeg må dog indrømme, at aftalen godt kunne have været endnu bedre og mere ambitiøs. Der mangler for eksempel i høj grad en forbedret boligjob-ordning og en indsats målrettet de ufaglærte, som står uden job oven på krisen.

Venstre fik dog presset igennem, at også de to sidste ferieuger skal udbetales. Sammen med de andre blå partier har vi i lang tid kæmpet indædt for dette. Det er nemlig danskerne selv, der skal bestemme, hvad de opsparede midler skal bruges til, og det gør de bedst, når de selv kan råde over pengene. Vi så her i efteråret, hvordan udbetalingen af de første tre ugers feriepenge satte gang i forbruget og øgede beskæftigelsen, og det er forventeligt, at samme mønster vil gentage sig, når de sidste to uger kommer til udbetaling engang i foråret.

På eksportområdet vil de 1,7 mia. kr. fordelt over de kommende tre år kunne være med til at imødekomme konkrete ønsker fra eksporterhvervene og understøtte virksomhederne under coronakrisen. Det er helt essentielt, at vi holder gang i eksporten, da det i høj grad er med til at holde hjulene i gang herhjemme.

Heldigvis begynder vi at kunne skimte et lys for enden af tunnelen med udsigt til vaccinernes komme. Indtil det sker, skal vi holde epidemien nede gennem omfattende test og restriktioner, hvor det er nødvendigt. Og så skal vi holde hånden under økonomien, så flest mulige virksomheder og arbejdspladser kommer ud på den anden side. Vi skal passe på Danmark og på hinanden. Dagens aftale er et godt skridt på denne vej.

Med venlig hilsen
Jakob Ellemann-Jensen