Økonomi og vækst

Venstres finanslovsprioriteter: Mere frihed og flere muligheder til danskerne

Af Troels Lund Poulsen, Venstres finansordfører

10. november 2021 kl. 15:02

Danskerne fortjener mere frihed og flere muligheder. I Venstre ønsker vi, at flere bliver en del af det arbejdende fællesskab, at vi holder skatterne i ro og investerer i både grøn omstilling og velfærd. Det er vores finanslovsprioriteter for det kommende år.  

Troels Lund Poulsen

Finansordfører

I dag har Venstre præsenteret vores finanslovsprioriteter for 2022. Med dem viser vi vejen til at skabe for et friere, rigere og grønnere samfund.

I Venstre arbejder vi hver dag for at give danskerne mere frihed og flere muligheder. For der er hårdt brug for en modvægt til en socialdemokratiske regering, som ved flere lejligheder har vist, at man ikke går af vejen for at modarbejde danskernes frie valg og samtidig slet ikke adresserer de udfordringer, Danmark står overfor - herunder den massive mangel på arbejdskraft.

Det vil Venstre gøre noget ved.

Vi foreslår derfor initiativer, som skal øge arbejdsstyrken med over 25.000 personer. Så flere danskere kommer i arbejde. Og så erhvervslivet får nemmere ved at rekruttere de medarbejdere, de efterspørger. 

Det vil vi gøre samtidig med, at vi overholder skattestoppet og finder midler til at sænke skatten – især for danskere i arbejde, så det bedre kan betale sig at arbejde. 

Med vores finanslovsprioriteter viser vi også, at vi kan investere markant i den grønne omstilling.

Klimaforandringerne er alvorlige. Og den grønne omstilling kræver store investeringer. Men i Venstre mener vi, at god klimapolitik også er erhvervspolitik. Derfor skal vi bruge den grønne omstilling til at skabe vækst og nye arbejdspladser. Konkret foreslår Venstre derfor at afsætte 1,75 mia. kr. ekstra til investeringer i klima og miljø.

Vi vil naturligvis også levere på det Velfærdsløfte, vi gav danskerne før sidste folketingsvalg, som betyder, at pengene følger med, når vi bliver flere børn og ældre. Det viser vi, at vi kan levere på. Og derfor vil Venstre bl.a. i det kommende år afsætte 1,5 mia. kr. i en ny velfærdspulje, som bl.a. skal gå til bedre uddannelse og mere frit valg. Og så vil vi give de ældre en fritvalgsgaranti, så den enkelte ældre får mere frihed til selv at vælge, bolig, mad eller praktisk hjælp.

Det vil vi gøre, samtidig med at vi investerer i markante forbedringer af sundhedsvæsnet.

Og så vil vi naturligvis føre en stram og konsekvent udlændingepolitik med plads til dem, der vil fællesskabet. Vi vil bl.a. sikre, at lange flere indvandrere bidrager til fællesskabet ved at indføre en arbejdspligt for flygtninge og indvandrere og ved at reducere integrationsydelsen.

Overordnet er der brug for ideer, som trækker Danmark i en friere, rigere og grønnere retning. Som sætter mennesket før systemet. Og som arbejder for, at flere bliver en del af det arbejdende fællesskab.

Den vej viser Venstre.

Venstres finanslovsprioriteter for 2022

Venstre går til forhandlingsbordet med målsætningen om at sikre danskerne mere frihed og flere muligheder.

NYHEDSBREV FRA VENSTRE

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste