Folkeskole og uddannelse

Venstre: Væk med omprioriteringsbidraget på uddannelse

"Det har været spændende at høre mere om de muligheder, der fører med en erhvervsuddannelse. Jeg var meget imponeret over elevernes engagement og deres spørgelyst.", sagde Lars Løkke Rasmussen efter et besøg i går hos de studerende på EUC i Køge.
Foto: Jens Astrup

God velfærd kræver en solid økonomi. Og Danmark har en solid økonomi – ikke mindst takket være Venstres lederskab de sidste fire år. Derfor kunne vi i går give danskerne et Velfærdsløfte. Det betyder konkret, at vi i perioden 2020-2025 kan investere 69 mia. kr. mere i kernevelfærd.

Den gode økonomi betyder bl.a., at vi kan sløjfe omprioriteringsbidraget på uddannelse, undervisning og kultur allerede fra næste år.

Da Venstre i 2015 overtog regeringsansvaret, overtog vi også et truende budgetunderskud fra Socialdemokratiet på 50 mia. kr., som vi var nødt til at rette op på. Derfor indførte vi et nødvendigt omprioriteringsbidrag på bl.a. uddannelse, så vi kunne prioritere pengene på f.eks. sundhedsvæsnet. Men i dag er situationen heldigvis en anden.

Takket være regeringens politik har vi i dag økonomien til at sløjfe omprioriteringsbidraget. Det betyder også nye muligheder – herunder på uddannelsesområdet.

Fremtidens samfund er et videnssamfund. Og Danmark er et videnssamfund i verdensklasse. Men ingenting kommer af sig selv. Derfor vil vi de kommende år investere mærkbart i vores uddannelser, så endnu flere danske unge kan få den kvalitet i undervisningen, de har krav på.

Socialdemokratiets løsning er desværre den gamle sang: Skatterne skal op. Særligt dygtige iværksættere, som hvert år bidrager til det danske samfund, skal stå for skud.

Det vil vi ikke være med til i Venstre. I stedet har vi en helt igennem finansieret plan til at sløjfe omprioriteringsbidraget – uden at det skal koste danskerne mere i skat. For det skal ikke være dyrere at være dansker.