Folkeskole og uddannelse

Venstre vil sikre flere faglærte til den grønne omstilling

Af Af Anni Matthiesen, Venstres børne- og undervisningsordfører og Jacob Jensen, minister for landbrug, fødevarer og fiskeri

27. maj 2024 kl. 16:27

Vi mangler faglærte i Danmark. Og vi kommer til at mangle endnu flere i fremtiden. Beregninger viser, at der i 2030 vil være ca. 70.000 færre faglærte end i 2022. Samtidig søger alt for få ind på erhvervsuddannelserne, og alt for mange falder fra igen. Det er et kæmpe problem, som skal løses, hvis vi vil i mål med den grønne omstilling. Derfor har Venstre og regeringen præsenteret et udspil om at ruste erhvervsuddannelserne til den grønne omstilling og gøre det mere attraktivt for de unge at blive faglærte.

Den grønne omstilling kræver, at vi for eksempel har murere og tømrere, der kan bygge ressource-effektivt med klimavenlige materialer, automekanikeren der kan reparere el-, brint- og hybridkøretøjer, og landmændene skal være i stand til at producere grønne og bæredygtige fødevarer. 

Men det halter med at tiltrække unge til erhvervsuddannelserne, og rammerne på mange erhvervsskoler er langt fra optimale. For eksempel er udstyret på alt for mange erhvervsskoler forældet, og lærerne mangler de rette kompetencer. Det skal der laves om på, og derfor har regeringen netop præsenteret et udspil, der skal sætte fart på den grønne omstilling af erhvervsuddannelserne. Det skal sikre, at eleverne får den kvalitet i undervisningen, de i høj grad fortjener, samt klæde dem bedre på til den virkelighed, som møder dem ude i virksomhederne. Og ikke mindst skal det bidrage til, at flere vælger en erhvervsuddannelse.

Konkret foreslår vi:

  1. At vi giver en halv milliard kr. til grøn efteruddannelse, opkvalificering og tidssvarende udstyr. Det er særligt noget, Venstre har kæmpet for.
  2. At videnscentrene på erhvervsuddannelserne permanentgøres, og udvalgte videnscentre lægges sammen.
  3. At vi etablerer tre klimaerhvervsskoler.
  4. At vi afholder ”Erhvervsuddannelsernes år”, som bliver et landsdækkende formidlingsarbejde, der binder uddannelsessteder og lokale virksomheder tættere sammen.
  5. At der sikres flere studieture for at understøtte attraktive ungemiljøer.
  6. At vi styrker mulighederne for, at elever på erhvervsuddannelserne kan komme på udlandsophold i andre europæiske lande.
  7. At vi fremelsker positive rollemodeller, der kan vise unge i 7. til 10. klasse vejen til en erhvervsuddannelse.

Udspillet er et vigtigt skridt på vejen mod at sikre flere faglærte, og i den kommende tid vil vi præsentere yderligere udspil om erhvervsuddannelserne. Det er en uhyre vigtig opgave, som regeringen har blikket skarpt rettet imod. Derfor finder vi det helt naturligt, at vi nu afsætter et historisk højt beløb til at hæve kvaliteten på uddannelserne.

Nyhedsbrev fra Venstre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder om Venstre.

Næste