Folkeskole og uddannelse

Nu får vi et uddannelsessystem til fremtidens arbejdsmarked

Af fungerende økonomiminister Stephanie Lose og Venstres uddannelsesordfører Peter Juel-Jensen

27. juni 2023 kl. 13:28

Fremtidens studerende får nu flere muligheder, bedre uddannelsesveje og mere kvalitet i uddannelserne. Det er resultatet af dagens aftale, som sætter to streger under, at Venstre gør en markant forskel for fremtidens studerende og arbejdsmarked.

For mange unge står i dag med en uddannelse i hånden, som de ender med ikke at bruge. Og samtidig oplever alt for mange studerende en svær overgang til arbejdsmarkedet efter endt studie.

Det skal vi lave om på. Derfor har regeringen med SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Konservative indgået et forlig om en reform af universitetsuddannelserne.

Dermed sikrer vi, at de studerende bliver endnu bedre forberedt til fremtidens arbejdsmarked, samtidig med at vi løfter uddannelseskvaliteten på universiteterne og forbedrer mulighederne for livslang læring.   

Vi er enige om, at der fremover skal udbydes nye typer af kandidatuddannelser på 1¼ studieår og nye og fleksible erhvervskandidatuddannelser – altså en kandidatuddannelse, mens man er tilknyttet en virksomhed. Det betyder, at mange får muligheden for at vælge at få erhvervserfaring samtidig med, at man uddanner sig.

Det er vores ambition, at 10 pct. af de kandidatstuderende skal optages på kandidatuddannelser på 1¼ studieår, mens 20 pct. skal optages på nye erhvervskandidatuddannelser.

Med aftalen får vi mulighed for at investere i både universitetsområdet, erhvervs- og velfærdsuddannelserne samt i vores børn og unge. 

Vi styrker erhvervsuddannelserne, så landets virksomheder kan se frem til endnu mere kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Det sker ved at afsætte midler til at løfte kvaliteten af uddannelserne, nedbringe frafaldet og øge søgningen. Vi sætter bl.a. ind med investeringer i moderne udstyr på skolerne.

Vi sikrer også penge til de professionsrettede velfærdsuddannelser. Det skal bidrage til, at flere vælger at uddanne sig til lærere, pædagoger og sygeplejersker. Og en del af midlerne øremærker vi til en helt ny og forbedret pædagoguddannelse.

Og så investerer vi i vores universiteter, så vi kan løfte kvaliteten på både nye og eksisterende kandidatuddannelser.

Grundlæggende gør denne aftale en konkret, positiv forskel for Danmark. Og derfor er vi også glade for, at så mange partier – både blå og røde – har valgt at tage ansvar og fremtidssikre vores universiteter. Så vi kan forandre for at forbedre fremtidens Danmark. 

Stephanie Lose

Næstformand for Venstre

Peter Juel-Jensen

Uddannelsesordfører